ความภูมิใจของเรา


ที่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เรามุ่งสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำพาพวกเราไปในทิศทางเดียวกัน และเปรียบเสมือนเป็นตัวตนของเรา
 

เราทุกคนคือ WE มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดคุณสมบัติหลักสี่ข้อคือ

ความภูมิใจ กรุงศรี คอนซูมเมอร์
WE krungsri consumer

WE จึงเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่เราผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันสร้าง และส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ของเราให้เป็นองค์กรชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน