ติดต่อเรา

ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี


บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์
550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 
 

เบอร์โทรศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ เบอร์ Call Center E-mail address เวลาให้บริการ
Krungsri Credit Card 02-6463000 กด 1 csm@krungsri.com ทุกวันเวลา 08.00 - 22.00 น.
HomePro Visa Platinum 02-6463000 กด 2 csm@krungsri.com ให้บริการ 24 ชั่วโมง
AIA ,Man U ,X-Card 02-6463000 กด 3 csm@krungsri.com ทุกวันเวลา 08.00 - 22.00 น.
Krungsri Platinum 02-6463555 กด 1 csm@krungsri.com ให้บริการ 24 ชั่วโมง
Krungsri AIA Visa Platinum 02-6463555 กด 2 csm@krungsri.com ให้บริการ 24 ชั่วโมง
Krungsri Corporate Credit Card 02-6463333 csm@krungsri.com ให้บริการ 24 ชั่วโมง
Krungsri Exclusive Signature 02-2965566 cssignature@krungsri.com ให้บริการ 24 ชั่วโมง
Krungsri Signature 02-6274788 cssignature@krungsri.com ให้บริการ 24 ชั่วโมง
Krungsri JCB Platinum 02-6463939 csm@krungsri.com ให้บริการ 24 ชั่วโมง