มาตรฐานด้านกระบวนการในการให้บริการด้านการเงิน (Quick Win)

0 Share
0

ทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหา
โอนเงินผิดบัญชี/ผิดจำนวน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(เครื่องทำรายการอัตโนมัติ Internet Banking และ Mobile Banking)
ผู้โอน
โอนผิด ชีวิตเปลี่ยน
  • ธนาคารไม่มีอำนาจในการดึงเงินกลับคืนเข้าบัญชีผู้โอน เว้นแต่ ได้รับการยินยอมจากผู้รับโอนผิดเท่านั้น
  • ค่าธรรมเนียมการโอนไปและโอนกลับผู้โอนอาจต้องรับผิดชอบเอง
ผู้รับโอนผิด
ไม่คืนเขา เราก็ผิด
ผู้ที่ได้รับโอนเงินผิดอาจมีความผิดตามกฎหมาย หากไม่คืนเงินให้แก่ผู้โอน
เมื่อเกิดปัญหา โอนเงินผิดบัญชี / ผิดจำนวน
ถ้าผู้โอนรู้จักผู้รับโอนผิด ติดต่อเจรจาขอคืนเงินได้เลย
แต่ถ้าไม่สามารถติดต่อได้ ให้ทำตาม 4 ขั้นตอนนี้
step1
แจ้งปัญหา
และนำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้กับธนาคารของผู้โอน
ตามที่ระบุด้านล่าง
 
step2
ธนาคารรับแจ้งปัญหา
และแจ้งระยะเวลาดำเนินการ
step3
ธนาคารติดต่อผู้รับโอนเงินผิด
เพื่อให้ยินยอมคืนเงิน
3.1 กรณีธนาคารเดียวกัน
ธนาคารจะติดต่อผู้รับโอนผิดโดยตรง
3.2 กรณีต่างธนาคาร
ธนาคารจะประสานงานกับธนาคาร ของผู้รับโอนผิด
step4
ธนาคารแจ้งผล
การประสานงาน
4.1 กรณียินยอมคืนเงิน
ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอน
4.2 กรณีไม่ยินยอมคืนเงิน / ติดต่อไม่ได้
ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) เพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคาร ของผู้รับโอนผิด ดำเนินการอายัดบัญชี / เปิดเผยข้อมูลบัญชีของผู้รับโอนผิดให้แก่ พนักงานสอบสวน เพื่อให้ผู้โอนดำเนินการทาง กฎหมายต่อไป
เอกสาร/ หลักฐานที่ควรเตรียม
เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อลดโอกาสเกิดปัญหา
ทุกครั้ง ก่อนกดยืนยันการโอน อย่าลืมตรวจสอบ
ช่องทาง
การติดต่อ
CALL CENTER


ย้อนกลับ  

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ