มาตรฐานด้านกระบวนการในการให้บริการด้านการเงิน (Quick Win)

0 Share
0

ทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหา
ฝากไม่เข้า | ถอนไม่ออก | โอนไม่ไป
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
( เครื่องทำรายการอัตโนมัติ Internet Banking และ Mobile Banking)
เมื่อเกิดปัญหา ฝากไม่เข้า/ถอนไม่ออก/โอนไม่ไป
แจ้งปัญหาตามประเภทรายการ
และนำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กับธนาคาร
ตามที่ระบุด้านล่าง
รายการฝาก
ธนาคาร
เจ้าของเครื่อง
รายการถอน
ธนาคาร
เจ้าของบัญชี
รายการโอน
ธนาคาร
เจ้าของบัญชีผู้โอน
ธนาคารรับแจ้งปัญหา
และแจ้งระยะเวลาในการดำเนินการ
ธนาคารแจ้งผลการตรวจสอบ
และ หากพบว่าเป็นความขัดข้องของเครื่องหรือระบบ ธนาคารจะแก้ไขโดย...
รายการฝาก
ปรับปรุงเข้าบัญชี
ผู้รับฝาก
รายการถอน
คืนเงินเข้าบัญชี
ผู้ถอน
รายการโอน
ปรับปรุงเข้าบัญชี
ผู้รับโอน
หากไม่ยอมรับผลการตรวจสอบ
สามารถส่งข้อมูล/หลักฐานเพิ่ม เพื่อให้ธนาคารทำการตรวจสอบเพิ่มเติม
เอกสาร/ หลักฐานที่ควรเตรียม
เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบ
 
ข้อมูลที่สำคัญ (วัน /เวลา สถานที่ ประเภทของการทำรายการ จำนวนเงิน) หรือ ใบบันทึกรายการ (ถ้ามี)
 
ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี/เลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ของผู้ฝาก/ ถอน/ โอน และ ผู้รับฝาก/ ผู้รับโอน
 
หมายเลขบัตร ATM/ เดบิต/ เครดิต/ บัตรกดเงินสด
 
ข้อมูลอื่นๆ เช่น ภาพหน้าจอที่แสดงข้อความปัญหา หรือความผิดพลาด
ข้อเสนอแนะ
เพื่อลดโอกาสเกิดปัญหา
1.
ตรวจนับเงินทุกครั้งก่อนฝากเงินและหลังถอนเงิน
2.
ธนบัตรที่ใช้ฝากผ่านเครื่องอยู่ในสภาพดี
3.
ตรวจสอบชื่อบัญชี เลขที่บัญชี/หมายเลขพร้อมเพย์ และจำนวนเงิน ก่อนกดยืนยัน
4.
ไม่ลืมนำบัตรออกจากเครื่องทุกครั้งหลังทำรายการ
5.
ออกจากระบบทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการทำรายการ


ย้อนกลับ  

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ