สแกนจ่ายด้วย Krungsri QR Pay ผ่าน KMA รับส่วนลด 30 บาท

0 Share
0

สแกนจ่ายด้วย Krungsri QR Pay ผ่าน KMA รับส่วนลด 30 บาท

รับส่วนลดค่าเครื่องดื่ม

Fresh Me มูลค่า 30 บาท
เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่มีราคาตั้งแต่ 45 บาทขึ้นไป ผ่านการสแกนจ่าย Krungsri QR Pay บน KMA-Krungsri Mobile App เฉพาะ Fresh Me สาขาในมหาวิทยาลัยที่ร่วมรายการ 25 สาขา*
Fresh ME
 

1 ก.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63


ย้อนกลับ