รับเงินคืนสูงสุด 500 บาท ทุกรายการทั้งร้าน

0 Share
0

รับเงินคืนสูงสุด 500 บาท ทุกรายการทั้งร้าน

พิเศษสำหรับนิสิต นักศึกษา และอาจารย์

Krungsri Debit Card
รับเงินคืน 5% หรือสูงสุดไม่เกิน 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต ตั้งแต่ 5,000 บาทต่อใบเสร็จ ที่ร้าน U•Store by comseven  
U•Store
 
 
สาขาในมหาวิทยาลัยที่ร่วมรายการ
  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี)
  2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้าหอสมุด
  3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารลานจอดรถ S1 ชั้น 1 (ประตูเกษตร)
  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารจอดรถ 14 ชั้น 1
  5. มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารเรียนรวม
  6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 3
  7. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หน้าประตู 5 ทางเข้ามหาวิทยาลัย
  8. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 5 ชั้น 1
  9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึก AB ชั้น 1
 
1 ก.ค. 63 – 31 ต.ค. 63
 
#กรุงศรีอยู่นี่นะ ความห่วงไม่เคยห่าง

 

ย้อนกลับ