คนรุ่นใหม่ต่อยอดเงินในรูปแบบใหม่
เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่า
เพียง 500 บาท ก็เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมได้
คนรุ่นใหม่ต่อยอดเงินในรูปแบบใหม่ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่า เพียง 500 บาท ก็เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมได้

ทำไมกองทุนรวมจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะกับเรา?

สบายใจไร้กังวล

เพราะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนคอยบริหาร และจัดการเงินลงทุนของเราตามเป้าหมาย

มีหลากหลายกองทุนให้เลือก

ตามเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่เรารับได้

สะดวก คล่องตัว

สามารถทำรายการทั้งเปิดบัญชีกองทุนรวม ซื้อ-ขายหน่วยลงทุน พร้อมรับบริการให้คำแนะนำการลงทุน
"Krungsri Smart Advisor" ผ่าน KMA-Krungsri Mobile App
กองทุนรวมที่แนะนำ
ต้องการเริ่มต้นลงทุน

กองทุนรวมที่แนะนำ
"3 ดี All in Fund"
ลงทุนง่าย ครบ จบในกองทุนเดียว

เพราะเป็นกองทุนผสมที่ผู้จัดการกองทุน ได้คัดเลือกสินทรัพย์หลายประเภท
(ตราสารหนี้ หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน)
และจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมไว้ในกองเดียว

ไม่อยากเสี่ยงสูง เน้นความมั่นคง
นโยบาย A
  • ลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 75% เพื่อสร้างความมั่นคง และรักษาความสม่ำเสมอของผลตอบแทน
  • สร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนด้วย หุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และ INFRAs
รับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้
เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนสูงขึ้น
นโยบาย B
  • พอร์ตการลงทุนที่สมดุล ด้วยสัดส่วนตราสารหนี้ ไม่น้อยกว่า 50% และเติมผลตอบแทนจากการลงทุน ในหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และ INFRAs สูงสุด 50%
อยากเห็นเงินลงทุนเติบโตตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น
แม้จะมีความเสี่ยงสูงขึ้น
นโยบาย C
  • เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนเมื่อตลาดหุ้นมีแนวโน้มเติมโต ด้วยสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และ INFRAs สูงสุด 75% และลดความเสี่ยง ด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 25%

ต้องการเริ่มลงทุน

ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา แต่ยังไม่มีบัญชีกองทุนรวมกับธนาคาร สามารถเปิดบัญชีกองทุนผ่าน KMA Krungsri Mobile App icon ตามขั้นตอนดังนี้
1 Login และเลือกเมนู "กองทุนรวม"
2 เลือก "เปิดบัญชีกองทุน"
3 กด "ยอมรับ" ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน
4 กรอกข้อมูลเพื่อการเปิดบัญชีให้ครบถ้วน
5 เลือกบัญชีเงินฝากสำหรับรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/เงินปันผล
6 ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยัน
7 ทำแบบประเมินความเสี่ยง
8 จากนั้นจะได้รับรหัส OTP ทาง SMS ให้ใส่รหัส OTP ลงไป
9 เมื่อเปิดบัญชีกองทุนรวมสำเร็จ สามารถซื้อกองทุนรวมได้ทันที โดยกด "ซื้อกองทุน"

ลูกค้าที่ยังไม่มี KMA-Krungsri Mobile App สามารถคลิก เพื่อดาวน์โหลดและสมัครใช้บริการ

สำหรับท่านที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารกรุงศรีอยุธยากรุณาติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา เพื่อเปิดบัญชีเงินฝาก และดาวน์โหลด สมัครใช้บริการ KMA-Krungsri Mobile App และท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้ที่สาขาธนาคาร

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาหรือ Krungsri Plan Your Money โทร. 1572 กด 5

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับ บลจ. กรุงศรี เท่านั้น