รับบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 5 ใบ 100 รางวัล ตั้งแต่วันนี้ - 14 ก.ค. 62
ลงทะเบียน
เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยกด Like, Share และ Tag เพื่อนอย่างน้อย 2 คน ในโพสต์ของกิจกรรมนี้ผ่าน Facebook Krungsri Simple และลงทะเบียนเป็นสมาชิก Krungsri BFF ผ่านเว็บไซต์ Krungsri BFF ในช่วงระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 (ภายในเวลา 17.00 น.)
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก Krungsri BFF เสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด และอยู่ในลำดับการลงทะเบียน ดังต่อไปนี้ ลำดับที่ 101 – 120 (รวม 20 ท่าน) / ลำดับที่ 201 – 220 (รวม 20 ท่าน) / ลำดับที่ 301 – 320 (รวม 20 ท่าน) / ลำดับที่ 401 - 420 (รวม 20 ท่าน) และลำดับที่ 501 – 520 (รวม 20 ท่าน) รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 ท่าน จะมีสิทธิ์ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema จำนวน 5 ใบ รวมมูลค่า 800 บาท จำนวน 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน
  • จำกัดของกำนัล 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านเท่านั้น
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับของกำนัล 100 ท่าน ผ่านทาง Facebook Krungsri Simple ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.00 น.
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับของกำนัลจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับของกำนัลต่อธนาคารผ่านทางอีเมล digital.socialmedia@krungsri.com ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.59 น. หากไม่แจ้งยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
  • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก Krungsri BFF ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
  • ของกำนัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
54329611
© ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)