วิธีสมัคร กรุงศรีออนไลน์


วิธีที่ 1: สมัครแบบออนไลน์

สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit หรือบัตร FCD ATM (ลูกค้าประเภทนิติบุคคลยังไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)

Step 01: สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์คลิก “สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์” ที่หน้าล็อกอิน และ คลิกเลือก “สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit”

 

Step 02: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

คลิก  “ยอมรับ” เมื่อได้อ่านและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 

Step 03: กรอกข้อมูล บัตรกรุงศรี


กรณีบัญชีเงินบาท

ระบุ เลขที่บัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit ที่ปรากฏบนหน้าบัตร รหัสเอทีเอ็ม เลขที่ บัญชีที่ผูกกับบัตร เลขที่สมุดคู่ฝาก (กรณีบัญชีออม ทรัพย์) หรือ วงเงิน OD (กรณีบัญชีกระแสรายวัน)


กรณีบัญชีเงินตราต่างประเทศ

ระบุ เลขที่บัตร FCD ATM รหัสเอทีเอ็ม (PIN No.) วันเดือนปีที่เปิดบัญชี (Issue Date) สกุลเงินที่ปรากฏ บนหน้าบัตรคู่ฝาก (FCD Card) และเลขที่บัญชี


 
Step 04: กรอกข้อมูลส่วนตัว และสร้างรหัสใช้งาน

กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อแสดงตน

กำหนด รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

 
 

วิธีที่ 2: สมัครผ่านเครื่อง กรุงศรี ATM

สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit (บัญชีประเภท FCD และ ลูกค้าประเภทนิติบุคคลยังไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)

Step 01: สมัครบริการที่ เครื่องกรุงศรี ATM

 

 

ใช้บัตรกรุงศรี ATM / VISA Electron / VISA Debit ทำการ
สมัครบริการที่ เครื่องกรุงศรี ATM

Step 02: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

เลือกเมนู “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ”


 

เลือกเมนู “บริการกรุงศรีออนไลน์”เลือกเมนู “สมัครบริการ”


 
Step 03: เลือกประเภทบัญชีที่ใช้ในบัตร
เลือกประเภทบัญชี ซึ่งตรงกับบัตร ที่กำลังใช้ในการสมัคร “ออมทรัพย์”หรือ “กระแสรายวัน”

Step 04: กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และกดยืนยันระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และกดปุ่มยืนยัน ความถูกต้อง

Step 05: รับรหัสใช้งานชั่วคราว และล๊อกอินเข้าสู่ระบบ


ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว
(Temporary Username & Password) ผ่านข้อความทาง โทรศัพท์มือถือ (SMS)
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Online ด้วยชุดรหัสผ่านชั่วคราว

Step 06: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

คลิก “ยอมรับ” เมื่อได้อ่าน และยอมรับ
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
 

Step 07: กรอกตัวเลข ตามประเภทบัญชีที่ใช้
กรณีบัญชีออมทรัพย์
ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก
กรณีบัญชีกระแสรายวัน
ระบุ วงเงิน OD 
Step 08: กำหนดรหัสใช้งาน รหัสผ่าน และอีเมล์ พร้อมกดยืนยัน

พร้อมทั้งระบุอีเมล์ที่ใช้งาน

กำหนดรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

 

วิธีที่ 3: แจ้งความต้องการใช้บริการขณะเปิดบัญชี

แจ้งความต้องการใช้บริการ Krungsri Online ขณะเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน เงินบาท (บัญชีประเภท FCD และลูกค้าประเภทนิติบุคคลยังไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)


Step 01: รับรหัสใช้งานชั่วคราว และล๊อกอินเข้าสู่ระบบ


ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว
(Temporary Username & Password)ผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ(SMS)
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Online ด้วยชุดรหัสผ่านชั่วคราว

Step 02: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข


คลิก “ยอมรับ” เมื่อได้อ่าน และยอมรับ ข้อกำหนด และเงื่อนไข

Step 03: กรอกตัวเลข ตามประเภทบัญชีที่ใช้
กรณีบัญชีออมทรัพย์
ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก

กรณีบัญชีกระแสรายวัน
ระบุ วงเงิน OD


 
Step 04: กำหนดรหัสใช้งาน รหัสผ่าน และอีเมล์ พร้อมกดยืนยัน

พร้อมทั้งระบุอีเมล์ที่ใช้งาน

กำหนดรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

วิธีที่ 4: สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา

สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit ไม่มีบัตร FCD ATM และลูกค้าประเภทนิติบุคคล

Step 01: สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์คลิก“สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์”ที่หน้าล็อกอิน และ คลิกเลือก “สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit” หรือเลือก “สำหรับนิติบุคคล”

Step 02: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข


คลิก“ถัดไป”เมื่อได้อ่านและยอมรับขั้นตอนการสมัครใช้บริการ

Step 03: กรอกเอกสารในใบสมัครให้ครบถ้วน

• ระบุ เลขที่บัญชีที่ใช้สมัคร
• กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
  ใบสมัครให้ครบถ้วน

• กรณีใช้บัญชีเงินตราต่างประเทศในการ สมัครระบุสกุลเงินให้ถูกต้อง ตรวจทาน ข้อมูลใบคำขอใช้บริการให้ถูกต้อง

Step 04: ตรวจสอบเอกสาร พร้อมหลักฐานการสมัคร

จัดพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร นำไปยังสาขาธนาคาร พร้อมหลักฐานดังนี้


บุคคลธรรมดา

• บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

•สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก และบัญชีรอง (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ) หรือ กรณี สมัครด้วยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ใช้บัตรคู่ฝากบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD Card)Step 05: รับรหัสใช้งานชั่วคราว และล๊อกอินเข้าสู่ระบบ


ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว
(Temporary Username & Password)ผ่านข้อความทาง โทรศัพท์มือถือ(SMS)
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Online ด้วยชุดรหัสผ่านชั่วคราวStep 06: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข


คลิก“ยอมรับ”เมื่อได้อ่าน และยอมรับ ข้อกำหนด และเงื่อนไข

Step 07: กรอกตัวเลข ตามประเภทบัญชีที่ใช้
กรณีบัญชีออมทรัพย์
ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก
กรณีบัญชีกระแสรายวัน
ระบุ วงเงิน OD

Step 08: กำหนดรหัสใช้งาน รหัสผ่าน และอีเมล์ พร้อมกดยืนยัน
พร้อมทั้งระบุอีเมล์ที่ใช้งาน

กำหนดรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที