กิจกรรมดีๆ กรุงศรีจัดให้ !

กับสัมมนา “เทคนิคการลงทุน ต่อยอดเงิน เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่” โดย คุณกิตติศักดิ์ คงคา เจ้าของ Facebook page “ลงทุนศาสตร์-Investerest” ที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า 500,000 คน และ Guru ประจำเว็บไซต์ aomMONEY.com

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 12.00 น. เป็นต้นไป) ณ access PL@CE ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ (BTS ชิดลม)


สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่อายุไม่เกิน 25 ปี และมี KMA – Krungsri Mobile App ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
*
*
*

สถานะ / Status:*


(สถาบันการศึกษา / University
)
*
*

ในปัจจุบันท่านมีการใช้งาน KMA – กรุงศรี โมบาย แอพ หรือไม่ / Are you a current user of KMA - Krungsri Mobile App?:*


ท่านมีบัญชีกองทุนกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือไม่ / Do you have a Mutual Fund account with Krungsri? :*

 
 


 
เงื่อนไข
  • สงวนสิทธิ์สำหรับนิสิต นักศึกษาและผู้ที่เริ่มต้นทำงาน อายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่เป็นผู้ใช้งานปัจจุบัน “KMA – กรุงศรี โมบาย แอพ” เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เฉพาะ 100 ท่านแรกเท่านั้น (1 ท่าน / 1 ที่นั่ง)
  • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563
  • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องแสดง “KMA – กรุงศรี โมบาย แอพ” จากโทรศัพท์มือถือของตัวเอง ณ จุดลงทะเบียนด้านหน้า ณ access PL@CE ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
  • สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2296 5360 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.30 น.)


 
© ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)