ลูกค้าธุรกิจ SME > Krungsri Virtual Business Matching

Krungsri Virtual Business Matching

การเจรจาจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบ Video Conference
Krungsri Virtual Business Matching
8 - 22 กรกฏาคม 2563
รูปแบบ Video Conference
เราพร้อมสนับสนุนการ Restart ธุรกิจของ SME
การเจรจารูปแบบใหม่ผ่านการประชุมออนไลน์แบบ 1 ต่อ 1
 • คุยง่าย สะดวกสบาย สามารถเห็นหน้าพูดคุยกับคู่ค้าผ่าน Video Conference
 • หมดปัญหาเรื่องการเดินทาง ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน ก็สามารถเจรจาธุรกิจได้
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี
 • ไม่มีประวัติเสียหาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ลอกเลียนแบบสินค้าและตราสินค้าของผู้อื่น
กลุ่มสินค้าเป้าหมาย
  24 Shopping
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก, เครื่องออกกำลังกาย, อุปกรณ์ไอที, ปลั๊กไฟและสายพ่วง, ของเล่นเสริมทักษะ, เครื่องแต่งกาย, ชุดออกกำลังกาย, อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง, อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์, อุปกรณ์ทำสวน
 • CJ Supermarket
 • อาหารและเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ, อาหารเสริม, สินค้าสมุนไพร, เครื่องสำอาง, ครีมบำรุงผิวหน้าและผิวกาย, อุปกรณ์ไอที, เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • Global House
 • วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง, บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์, ของใช้ในบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • DoHome
 • ของใช้ในบ้าน, กีฬา ของขวัญ และของเล่น, อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์, บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ
เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจคุณ
ขั้นตอนการสมัคร
1.สมัครออนไลน์
กรอกสมัครทางออนไลน์ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 โดยธนาคารฯจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 14 วัน นับจากวันที่สมัคร
2.ส่งอีเมลเพื่อนัดหมาย
ธนาคารจะทำการส่งอีเมลเพื่อนัดหมายรอบเจรจาสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ล่วงหน้า 5 วันก่อนวันเจรจา
3.เจรจาธุรกิจ
วันเจรจาธุรกิจ 8-22 กรกฏาคม 2563 ผ่านระบบ Video Conference ทางออนไลน์
*ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดรอบเจรจาตามความเหมาะสม