Krungsri SME    Online
Business Matching

โอกาสจับคู่ธุรกิจง่ายๆ กับผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
จับคู่ธุรกิจของคุณ
สิ่งที่คุณจะได้รับ
โอกาสในการเพิ่มยอดขาย

ขยายช่องทาง เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย

สมัครง่าย รวดเร็ว

ขั้นตอนการสมัครที่ง่ายและรวดเร็ว สามารถสมัคร
ออนไลน์ได้ทุกเวลา

สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น

แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ด้วยการขายสินค้า
ผ่านผู้จัดจำหน่ายชั้นนำ

เอกสารได้รับการพิจารณา

มั่นใจ 100% ว่าใบสมัครของท่านได้รับการพิจารณา

ขั้นตอนง่ายๆในการจับคู่ธุรกิจ
STEP 1
กรอกแบบฟอร์มจับคู่
ธุรกิจออนไลน์
STEP 2
กรุงศรีประสานงานกับ
ช่องทางจำหน่ายให้พิจารณา
STEP 3
แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น
STEP 4
ตกลงทำสัญญาระหว่าง
ผู้ประกอบการและช่องทางจำหน่าย
คู่ธุรกิจทางการค้า
Testimonial
"กรุงศรี Business Matching สะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และอาจจะมีโอกาสใหม่ๆ เข้ามาด้วย"
คุณเก๋ - พัณณ์ชิตา นิธินันท์จิรกุล
ผู้ก่อตั้ง “Zeabel Cosmetic”
เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจ เปิดโอกาสให้คุณไปได้ไกลยิ่งขึ้น
เริ่มจับคู่ธุรกิจได้ 24 ชั่วโมงที่นี่
จับคู่ธุรกิจของคุณ