รายงานสำรวจ ความคิดเห็น ประเด็นร้อน สะท้อนเศรษฐกิจเพื่อ SME

SME Index

รายงานสำรวจ ความคิดเห็นประเด็นร้อนสะท้อนเศรษฐกิจเพื่อ SME
Krungsri Sentimental SME Index คือ รายงานวิเคราะห์ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SME ที่มีต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ และประเด็นร้อนที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น โดยผลสำรวจจะช่วยสะท้อนให้เห็นภาวะและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ และธุรกิจเอสเอ็มอีในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ประกอบการ SME สามารถนำข้อมูลและรายงานวิเคราะห์ไปใช้เป็นประโยชน์

● SME Index ไตรมาสที่ 1/2562 และรูปแบบหลักในการชำระเงินให้แก่คู่ค้าของผู้ประกอบการ SMEs
 (200 kB)
● SME Index ไตรมาสที่ 4/2561 และการจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing) ของผู้ประกอบการ SME
 (196 kB)
● SME Index ไตรมาสที่ 3/2561 และกลยุทธ์ในการการสร้างความแตกต่างและการมัดใจลูกค้าในผู้ประกอบการ SME
 (209 kB)
● SME Index ไตรมาสที่ 2/2561 และระดับการใช้เทคโนโลยีใน SME และ ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัล กับการตัดสินใจลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
 (341 kB)
● SME Index ไตรมาสที่ 1/2561 และมุมมองของ SME ต่อโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
 (184 kB)
● SME Index ไตรมาสที่ 4/2560 และมุมมองของ SME ต่อโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
 (182 kB)
● SME Index ไตรมาสที่ 3/2560 และมุมมองของ SME ต่อการบังคับใช้ พรบ. แรงงานต่างด้าว
 (177 kB)
● SME Index ไตรมาสที่ 2/2560 และผลสำรวจนโยบาย National e-payment ของภาครัฐ
 (139 kB)
● SME Index ไตรมาสที่ 1/2560 และผลสำรวจนโยบาย Thailand 4.0
 (83 kB)

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ