Business Talk & Business Forum

กิจกรรมสัมมนาความรู้เพื่อลูกค้าธุรกิจ
กรุงศรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำไปใช้บริหารจัดการธุรกิจภายใต้การแข่งขันสูงในโลกปัจจุบัน ตลอดจนเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์กับธุรกิจ โดยธนาคารได้จัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ให้แก่ลูกค้าธุรกิจของธนาคารและผู้ประกอบการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ความรู้จากสัมมนาต่างๆ ที่ผ่านมา

Krungsri Business Talk 2019 : Digital Moves ดิจิทัลขับเคลื่อนธุรกิจ
16 พฤษภาคม 2562
Presentation VDO
ดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ด้วย Google Ad Solutions
โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Google Partner (Heroleads)
คลิก
ส่งมอบสินค้า/บริการถึงมือลูกค้าด้วย LINE MAN หาพนักงานที่ใช่ ด้วย LINE JOBS
โดยผู้เชี่ยวชาญจาก LINE ประเทศไทย
คลิก
ยกระดับประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี IOT และ Smart Office Automation
โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MFEC
คลิก
เคล็ดลับพันล้าน เผยเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
สัมภาษณ์พิเศษ คุณ สมยส เชาวลิต
กรรมการผู้จัดการบริษัท J.I.B Computer Group
- คลิก
 
Krungsri Business Forum 2018 : “Blue Ocean Shift: New Approaches in Digital Economy”
31 ตุลาคม 2561
Presentation VDO
เสวนา หัวข้อ “มองอนาคตเศรษฐกิจ ปี 2562”
โดย ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
คลิก
เสวนา หัวข้อ “พรมแดนที่จางหายในโลกดิจิทัล”
โดย ดร. สันติธาร เสถียรไทย Group Chief Economist Sea Limited.
คลิก
เสวนา หัวข้อ “วิถีสู่น่านน้ำสีคราม”
โดย ศาสตราจารย์ ชาน คิม ผู้เขียนหนังสือ “Blue Ocean Shift”
ขออภัย ด้วยเนื่องจากเอกสาร
มีลิขสิทธิ์ของวิทยากรที่
ไม่สามารถนำมาเผยแพร่ได้
 
 
“Krungsri SME คิดแบบผู้นำยุคดิจิทัล”
วันที่ 6 มิถุุนายน 2561 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Presentation VDO
เสวนาหัวข้อ "คิดแบบผู้นำยุคดิจิทัล"
โดย คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บจก. กรุงศรี ฟินโนเวต
คลิก
เสวนาหัวข้อ "คิดแบบผู้นำยุคดิจิทัล"
โดย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้ง บจก. ตลาด ดอท คอม
 
บรรยายหัวข้อ "เศรษฐกิจไทยและปัจจัยขับเคลื่อน"
โดย คุณศรันต์ สุนันท์สถาพร ผู้บริหารกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
คลิก
 
Krungsri Business Talk : กัมพูชา VS เวียดนาม ตลาดไหน ใช่เลย!
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
Presentation VDO
คุณสยาม ประสิทธิศิริกุล กล่าวเปิดงาน - คลิก
เศรษฐกิจและนโยบายสนับสนุนการค้าการลงทุน โดย ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ คลิก
ดีเบต “พฤติกรรมผู้บริโภคและโอกาสทางการค้า”
  • คุณอรนุช ผการัตน์
  • คุณอดิศัย ประเสริฐศรี
  • คุณฐปนันท์ กระแสร์
  • คุณดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์
คลิก
“มองบ้านเมือง ให้เป็นเรื่องธุรกิจ” โดย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คลิก
ดีเบต “โอกาสในการลงทุน”
  • คุณเอนก บุญมาก
  • คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร
  • คุณฐปนันท์ กระแสร์
  • คุณดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์
คลิก
หมายเหตุ: สำหรับ Presentation ของวิทยากรท่านอื่น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับใช้บรรยายในวันสัมมนานี้เท่านั้น
 
Krungsri Business Forum: CEO 4.0 Thinking Transformation
21 กันยายน 2560
Presentation VDO
คุณโนริอากิ โกโตะ กล่าวเปิดงาน - คลิก
“แผนปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน 4.0” โดย รมช. พิชิต อัคราทิตย์ คลิก
“Thailand 4.0” โดย ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ คลิก
Forum Highlight - คลิก
หมายเหตุ: สำหรับ Presentation ของวิทยากรท่านอื่น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับใช้บรรยายในวันสัมมนา 21 ก.ย. 60 เท่านั้น
 
Krungsri Business Journey: The Opportunity in Lao PDR
28 กรกฎาคม 2559
Presentation
กรุงศรีดันธุรกิจไทยเติบโตใน สปป. ลาว เดินหน้าสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ
ตำแหน่งทางการตลาดของลาวใน AEC และผลกระทบต่อการลงทุน
นโยบาย โอกาส และความท้าทายการลงทุนของผู้ประกอบการไทยใน สปป. ลาว
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเวียงจันทน์
 
Krungsri Business Talk: สร้างโอกาส เปิดตลาดเมียนมา
22 มีนาคม 2559
Presentation VDO
สร้างโอกาส เปิดตลาดเมียนมา -
"เมียนมาที่คุณไม่เคยรู้" โดย ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ คลิก
"สร้างโอกาส เปิดตลาดเมียนมา" โดย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คลิก
เสวนา "เจาะลึกการค้าการลงทุนในเมียนมา" - คลิก

สนใจรับข้อมูล ความรู้ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารทางอีเมล

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ