ข้อมูลความรู้จากงานสัมมนาในประเทศ

กิจกรรมสัมมนาความรู้เพื่อลูกค้าธุรกิจ
กรุงศรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำไปใช้บริหารจัดการธุรกิจภายใต้การแข่งขันสูงในโลกปัจจุบัน ตลอดจนเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์กับธุรกิจ โดยธนาคารได้จัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ให้แก่ลูกค้าธุรกิจของธนาคารและผู้ประกอบการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ความรู้จากสัมมนาต่างๆ ที่ผ่านมา

Krungsri Business Talk 2020 (Online Seminar)
“Business Toward the Next Normal”
25 มิถุนายน 2563
Presentation VDO
“Business Toward the Next Normal”
โดย คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- คลิก
 
Krungsri Business Talk 2020 (Online Seminar)
“Building Business Immunity from Covid-19”
4 มิถุนายน 2563
Presentation VDO
“Building Business Immunity from Covid-19”
Mr. Takahiro Sekido
Chief Japan Strategist-Global JPY Strategy Research, MUFG Bank (สัมมนาภาษาอังกฤษ)
Dr. Somkiat Tangkitvanich
President of TDRI (สัมมนาภาษาไทย)
คลิก
 
Krungsri Business Talk 2020 (Online Seminar)
“Business Implication from COVID-19, Now & Next for Real Estate & Service”
28 พฤษภาคม 2563
Presentation VDO
“Business Implication from Covid-19, Now and Next for Real Estate & Service”
โดย ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรี
คลิก
 
Krungsri Business Talk 2020 (Online Seminar)
“Business Implication from Covid-19, Now and Next”
29 เมษายน 2563
Presentation VDO
“Business Implication from Covid-19, Now and Next”
โดย ดร. สันติธาร เสถียรไทย, ประธานหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มบริษัท Sea และคุณ รุ่ง สงวนเรือง, ผู้อำนวยการและผู้บริหารกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ตลาดเงิน ธนาคารกรุงศรี
คลิก
 
กิจกรรมสัมมนา ปี 2562
กิจกรรมสัมมนา ปี 2561
กิจกรรมสัมมนา ปี 2560
กิจกรรมสัมมนา ปี 2559

สนใจรับข้อมูล ความรู้ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารทางอีเมล

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ