ข้อมูลความรู้จากงานสัมมนาในประเทศ

กิจกรรมสัมมนาความรู้เพื่อลูกค้าธุรกิจ
กรุงศรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำไปใช้บริหารจัดการธุรกิจภายใต้การแข่งขันสูงในโลกปัจจุบัน ตลอดจนเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์กับธุรกิจ โดยธนาคารได้จัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ให้แก่ลูกค้าธุรกิจของธนาคารและผู้ประกอบการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ความรู้จากสัมมนาต่างๆ ที่ผ่านมา

Krungsri Business Talk 2020 (Online Seminar)
“Business Implication from COVID-19, Now & Next for Real Estate & Service”
28 พฤษภาคม 2563
Presentation VDO
“Business Implication from Covid-19, Now and Next for Real Estate & Service”
โดย ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรี
คลิก
 
Krungsri Business Talk 2020 (Online Seminar)
“Business Implication from Covid-19, Now and Next”
29 เมษายน 2563
Presentation VDO
“Business Implication from Covid-19, Now and Next”
โดย ดร. สันติธาร เสถียรไทย, ประธานหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มบริษัท Sea และคุณ รุ่ง สงวนเรือง, ผู้อำนวยการและผู้บริหารกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ตลาดเงิน ธนาคารกรุงศรี
คลิก
 
Krungsri Business Forum 2019
Platform Economy: The New Business Revolution
7 พฤศจิกายน 2562
Presentation VDO
Seiichiro Akita
President & CEO of Krungsri Bank
คลิก
Thailand Digital Roadmap
โดย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คลิก
The Rise of the Platform Economy
โดย ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรี
คลิก
Frontier of Data Driven Businesses
by Tim Synan, Regional Director, Southeast Asia at Google Cloud
คลิก
People Transforming in Digital Era
โดย รวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
คลิก
Platform Economy in Hospitality Business
โดย ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล
คลิก
The Global Marketplace Platform
by Jack Zhang, Deputy CEO of Lazada Thailand
- คลิก
 
Krungsri Business Talk 2019 : Digital Moves ดิจิทัลขับเคลื่อนธุรกิจ
16 พฤษภาคม 2562
Presentation VDO
ดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ด้วย Google Ad Solutions
โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Google Partner (Heroleads)
คลิก
ส่งมอบสินค้า/บริการถึงมือลูกค้าด้วย LINE MAN หาพนักงานที่ใช่ ด้วย LINE JOBS
โดยผู้เชี่ยวชาญจาก LINE ประเทศไทย
คลิก
ยกระดับประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี IOT และ Smart Office Automation
โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MFEC
คลิก
เคล็ดลับพันล้าน เผยเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
สัมภาษณ์พิเศษ คุณ สมยส เชาวลิต
กรรมการผู้จัดการบริษัท J.I.B Computer Group
- คลิก
 
กิจกรรมสัมมนา ปี 2561
กิจกรรมสัมมนา ปี 2560
กิจกรรมสัมมนา ปี 2559

สนใจรับข้อมูล ความรู้ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารทางอีเมล

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ