บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์

Krungsri Business Connect

บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
• บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
• ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
• ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
• บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร

สนใจรับข้อมูล ความรู้ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารทางอีเมล

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ