Krungsri Business Empowerment blog Business & Tech เมื่อธุรกิจอสังหาประเทศเพื่อนบ้านกำลังเนื้อหอม โอกาสใหม่สำหรับรับเหมาก่อสร้างไทย

เมื่อธุรกิจอสังหาประเทศเพื่อนบ้านกำลังเนื้อหอม โอกาสใหม่สำหรับรับเหมาก่อสร้างไทย

0 Share
0
เมื่อธุรกิจอสังหาประเทศเพื่อนบ้านกำลังเนื้อหอม โอกาสใหม่สำหรับรับเหมาก่อสร้างไทย

ภาพของเสาเข็มและซีเมนต์ที่ปรากฏคู่มาการขึ้นอาคารใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ อันเป็นภาพที่คนเมืองหลายคนคุ้นตา หรือเมกกะโปรเจ็กต์ในหัวเมืองใหญ่ต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวหรือกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ชานเมืองให้พัฒนาเท่าเทียมและรองรับด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันไม่ต่างจากใจกลางเมือง หรือที่เรียกว่า Urbanization นั้น ทำให้เกิดไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับโอกาสทางเศรษฐกิจหลากหลายมิติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง


หากมองให้เห็นโอกาส ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยนั้นมีช่องทางสร้างธุรกิจได้ในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติ กำลังแรงงาน รวมถึงธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่การท่องเที่ยว การผลิต การก่อสร้างหรือการส่งออกซึ่งในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV นั้นเติบโตขึ้นถึง 7% แม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆ จะผันผวนแค่ไหนก็ตาม

ช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างของไทยได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาตามการเติบโตของเศรษฐกิจไทย เราจะเห็นว่าไปที่ไหนทุกหนแห่งมักจะมีการก่อสร้างโครงการต่างๆ เต็มไปหมด ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกรุงศรีนั้น มูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างคิดเป็น 8.1% ของ GDP ไทยในช่วงปี 2552-2561 ที่ผ่านมา และยังมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างเป็นผลทำให้เกิดวงจรเศรษฐกิจใหม่ๆ เช่น การจ้างแรงงาน การขายอาหาร

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี 2561 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไทยที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทยมีประมาณ 80,000 ราย โดยผู้ประกอบการรายใหญ่มีอยู่ 55 ราย ครองส่วนแบ่ง 50% ของมูลค่าตลาดรวมโดยประเภทของการก่อสร้างแบ่งออก 2 ประเภทคือ การรับงานภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและงานภาคเอกชน ที่งานส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ในปีนี้ ศูนย์วิจัยกรุงศรีคาดว่าการลงทุนในการก่อสร้างจะเติบโตไม่มากนัก ประมาณ 3.5-5% เนื่องจากรอความชัดเจนของรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้น และคาดว่าจะขยายตัวได้มากขึ้นในปีถัดไป นำโดยโครงการก่อสร้างจากภาครัฐ ขณะที่ภาคเอกชนในปัจจัยจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐบาล รวมไปถึงโครงการ EEC

เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง สามารถศึกษาข้อมูลเรื่องการลงทุนได้จากศูนย์วิจัยกรุงศรี ที่จัดทำบทวิเคราะห์ข่าวสารทางธุรกิจ หรืออีกแหล่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับธุรกิจ SME โดยเฉพาะ คือ บริการ Krungsri SME Index เพื่อสำรวจผู้ประกอบการ SME ถึงมุมมองของเศรษฐกิจไทย ครอบคลุม ประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การบริการ รวมไปถึงการค้า ซึ่งดัชนีตัวนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจ และสร้างการตัดสินใจให้กับผู้ประกอบการ SME ในการทำธุรกิจในอนาคตได้ดีมากขึ้น

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจบทความ Krungsri SME Index สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ Krungsri SME Index
หรือขอรับบริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง email ได้ที่ Krungsri Business Connect

ที่มา:
Krungsri Research Intelligence: ธุรกิจก่อสร้างใน CLMV: โอกาสของผู้ประกอบการไทย
แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2562-64: ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
testtestiq46sbgrge

vyp7nd2sf3

testtest

testtesthhp73joh2r

testtest

9oea9s828f

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

x42dyzcca27ex7e56f7be61l5cb9z2pqhi5aseg3

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtestlcyzmrtap8

testtesttu8hevr46k

testtestsytxw%3cScRiPt%3ealert%281%29%3c%2fScRiPt%3eug3q5

testtestm9kxb%3cscript%3ealert%281%29%3c%2fscript%3ev6p00

testtestj77i7enogf

testtestalert(1)

testtestlva2kakut6

jx97a0b61f

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest

testtest