บริการธุรกิจหลักทรัพย์

ประโยชน์ที่ได้รับ
 

อ่านรายละเอียด >
ประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
 
อ่านรายละเอียด >
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
การให้บริการตัวแทนต่างๆ
 
อ่านรายละเอียด >
การให้บริการตัวแทนต่างๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
 

อ่านรายละเอียด >
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผู้รับฝากทรัพย์สิน
 

อ่านรายละเอียด >
ผู้รับฝากทรัพย์สิน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 

อ่านรายละเอียด >
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ