สินเชื่อธุรกิจ กรุงศรี SME ติดปีก

สินเชื่อธุรกิจ กรุงศรี SME ติดปีก

พิเศษ! เฉพาะสำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 20 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5% สองปีแรก
 • เลือกกู้ได้ระยะยาวหรือระยะสั้น

วงเงินสินเชื่อ ไม่จำกัด
ประเภทสินเชื่อ
 • สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น (O/D, P/N)
 • สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว
ระยะเวลาผ่อนชำระ แตกต่างตามเกณฑ์เงื่อนไขธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
 • ปีที่ 1 - 2 ดอกเบี้ยสูงสุด 5%
 • ปีที่ 3 - 4 อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
  • สำหรับวงเงิน O/D สูงสุดไม่เกิน MOR
  • สำหรับวงเงิน P/N สูงสุดไม่เกิน MLR
  • สำหรับสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว สูงสุดไม่เกิน MLR + 0.5%
 • ปีที่ 5 ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน MLR + 1%
หลักประกัน สถานประกอบการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ โกดัง สำนักงาน
ระยะเวลาโครงการ ยื่นขอสินเชื่อภายใน 31 ธ.ค. 62

ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) สูงสุดไม่เกิน 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร รวมถึงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Call 1572

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ