สินเชื่อธุรกิจ กรุงศรี SME 5 ร้อย 50

สินเชื่อธุรกิจ กรุงศรี SME 5 ร้อย 50

ให้ธุรกิจทะยานมากกว่าที่เคย เพียงย้ายวงเงินสินเชื่อมาอยู่กับกรุงศรี ด้วยข้อเสนอพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง และผ่อนชำระสบายๆ
 

 • อัตราดอกเบี้ย 5% ปีแรก
 • วงเงินสูงสุดเต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกัน
 • ผ่อนชำระเพียง 50% ของยอดผ่อนปกติในปีแรก*
 
 
วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 30 ล้านบาท
ประเภทสินเชื่อ
 • สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น (O/D, P/N)
 • สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว
 • สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า
ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
 • ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 5%
 • ปีที่ 2 เป็นต้นไป
  • สำหรับสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว และวงเงิน P/N สูงสุดไม่เกิน MLR + 1.5%
  • สำหรับวงเงิน O/D สูงสุดไม่เกิน MOR + 1.0%
  • สำหรับสินเชื่อเพื่อส่งออกและนำเข้า อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาของธนาคาร
หลักประกัน สถานประกอบการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ โกดัง สำนักงาน
*สิทธิพิเศษสำหรับสินเชื่อเงินกู้ระยะยาวเท่านั้น สามารถผ่อนชำระเพียง 50% ของยอดผ่อนปกติในปีแรก
 
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) สูงสุดไม่เกิน 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการของนิติบุคคล
 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 ถึง 65 ปี ที่มีสัญชาติไทย
 • มียอดขายต่อปีมากกว่า 20 – 150 ล้านบาท
 • ประกอบกิจการในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี
 • ผู้กู้ต้องไม่มีประวัติล้มละลาย หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร รวมถึงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Call 0 2626 2626 กด 1 กด 0

 
 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ