สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์

สินเชื่อกรุงศรีพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์ - กรุงศรี SME

เป็นต่อในเกมธุรกิจ และไปถึงจุดหมายได้ง่ายอย่างที่คิด ด้วยสินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์ สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายที่ให้ธนาคารจ่ายเงินค่าสินค้าแก่คู่ค้าโดยตรง หลังจากมีการส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ส่งเอกสารหลักฐานทางการค้าให้ธนาคาร 
 

สะดวก หมดปัญหาเรื่องเงินหมุน ธุรกิจโตง่าย คู่ค้ามั่นใจ
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
  • ดอกเบี้ยต่ำ
  • ให้วงเงินสูงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ
  • ลดภาระการจัดการ โดยธนาคารบริการจ่ายเงินให้คู่ค้าโดยตรง*
  • ระยะเวลาชำระคืนธนาคารนานสูงสุด 120 วัน
 
ประเภทสินเชื่อ วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน Promissory Note
การเบิกใช้วงเงิน  เบิกใช้วงเงินได้เต็ม 100% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
อัตราดอกเบี้ย สูงสุด MLR+1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (Front-End Fee) 1.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
ระยะเวลาในการชำระคืน สูงสุด 120 วัน
หลักประกัน ไม่ต้องใช้

*หมายเหตุ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและวงเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนด
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Call 1572
 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ