สินเชื่อ SME Quick Loan ตอบโจทย์ให้ธุรกิจก้าวเร็ว โตไว

SME Quick Loan วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท
 


 
 
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ค่าธรรมเนียม
ประเภทหลักประกัน เงินกู้ระยะยาว
(T/L)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
(O/D)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
(P/N)
หนังสือค้ำประกัน
(L/G)
เงินฝาก1 D/R+2.00% D/R+2.00% D/R+2.00% ไม่เกิน 1.25%
หลักทรัพย์2 ไม่เกิน MRR + 1.50% ไม่เกิน MRR + 1.75% ไม่เกิน MRR + 1.75% ไม่เกิน 2.50%
พันธบัตรรัฐบาล MRR - 1.25% MRR - 1.00% MRR - 1.00% ไม่เกิน 2.50%
1 เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) • ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียมเป็นต้น) • MRR : อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี ซึ่งเป็นไปตามประกาศของธนาคาร • D/R : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน
 
 

 

เงื่อนไข : สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร รวมถึงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Call 0 2626 2626 หรือ 1572

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ