พันธมิตร SME

พันธมิตร SME

Department of Business Development


The Office of SMEs Promotion (OSMEP)


The Federation of Thai Industries


Thai Credit Guarantee Corporation


Bank of Thailand


 

ลูกค้าธุรกิจ SME

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ