กรุงศรี จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล e-Certificate ผ่าน SME Business Center ทั่วประเทศ

0 Share
0
/bank/getmedia/4882f181-37c9-4d9e-8f12-85a0799c9be7/krungsri-dbd-provide-e-certificate-service.jpg.aspx
คุณแดน ฮาร์โซโน่ ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ได้ร่วมลงนามกับคุณกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล e-Certificate โดยเปลี่ยนขั้นตอนการให้บริการแบบเดิมที่ให้ผู้รับบริการมาติดต่อชำระเงินและรับเอกสารที่กรมฯ หรือให้ทางกรมฯ เป็นผู้จัดส่งให้นั้น เปลี่ยนเป็นสามารถรับหนังสือรับรองนิติบุคคล e-Certificate ได้ที่สาขาที่มี Krungsri SME Business Center จำนวน 44 สาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้รับบริการสามารถยื่นคำขอชำระเงิน และรอรับหนังสือรับรองฯ ได้ภายใน 30 นาที ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่มี Krungsri SME Business Center ทุกสาขา หรือยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์ http://www.dbd.go.th เลือกบริการ e-Certificate พร้อมพิมพ์ใบ pay-in slip มาชำระเงินและรอรับหนังสือรับรองที่ธนาคารได้ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ โดยถือเป็นการสนับสนุนภาคธุรกิจของไทยในอีกรูปแบบหนึ่ง


Back   

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ