กรุงศรีคว้ารางวัล Wholesale Banking Award: Thailand Domestic Technology & Operations Bank of the Year ติดต่อกัน 3 ปีซ้อนจากสถาบัน Asian Banking & Finance

0 Share
0
/bank/getmedia/a73e5220-6179-4aee-99f8-8c6da134dfaf/asian-banking-finance-award-2017.jpg.aspx
กรุงศรีได้รับรางวัล Wholesale Banking Award : Thailand Domestic Technology & Operations Bank of the Year 2017 จากสถาบัน Asian Banking & Finance โดยมีคุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม รับมอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการควบคู่กับการพัฒนาด้านดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อส่งมอบพันธสัญญาการทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าของธนาคาร โดยกรุงศรีได้รับรางวัลจากสถาบันดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3


Back   

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ