Krungsri PayAlert

สบายใจกว่า...ถ้ามีคนพูดแทนให้ เตือนจ่ายด้วย Krungsri PayAlert

สบายใจกว่า...ถ้ามีคนพูดแทนให้ เตือนจ่ายด้วย

เตือนก็ง่าย จ่ายได้ทุกที่ สบายใจทั้งสองฝ่าย ด้วย Krungsri PayAlert บริการเตือนเพื่อจ่าย ที่เปลี่ยนขั้นตอนการเรียกเก็บเงินให้สะดวกสบายใจมากขึ้น แจ้งเตือนยอดเงินค้างชำระกับคู่ค้าได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ และอำนวยความสะดวกให้คู่ค้า สามารถชำระเงินได้จากทุกที่ตลอดเวลา
 

บริการเตือนเพื่อจ่าย เป็นบริการที่รองรับการส่ง-รับข้อความแจ้งเตือนการโอนเงิน/ชำระค่าสินค้าและบริการ โดยผู้รับการแจ้งเตือน (Payer/Receiver) และผู้ประกอบการ /ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย (Payee/Sender) จะต้องทำการลงทะเบียนพร้อมเพย์เรียบร้อย เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ไม่พลาดทุกการชำระเงินที่สำคัญและรวดเร็ว

ช่องทางให้บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)
 • Krungsri Biz Online (KBOL)
 • Krungsri Mobile Application(KMA)
 • Krungsri E-Payment
 • Krungsri Cash Management
 
ช่องทางการสมัครบริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)
 • สาขาของธนาคาร
 • Krungsri Biz Online
 • Krungsri Mobile Application

ใครสามารถใช้บริการเตือนเพื่อจ่ายได้บ้าง (PayAlert)
 • บุคคลธรรมดา ที่ได้มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 • ผู้ประกอบการ/ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ที่ได้มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับเลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และ/หรือ BillerID (บริการชำระบิลข้ามธนาคาร)

ประโยชน์และสิ่งที่ได้รับ
สำหรับผู้ประกอบการ/ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย (B2B/B2C)
 • ส่งข้อความแจ้งเตือนเพื่อจ่ายไปยังผู้ชำระเงิน/ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
 • ลดกระบวนการจัดการเงินสด(Cashless)
 • เงินเข้าบัญชีแบบเรียลไทม์
 • รายละเอียดการชำระเงินและการแจ้งเตือนผลการโอนเงินแบบเรียลไทม์
 • สามารถดูประวัติการทำธุรกรรมได้ทั้งบนแอปพลิเคชันมือถือและบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
สำหรับผู้ชำระเงินค่าสินค้า/บริการ (Buyer)
 • ไม่พลาดการชำระเงิน
 • ลดข้อผิดพลาดจากการทำธุรกรรม
 • ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย สามารถอนุมัติธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ปลอดภัยสูง เพราะการทำธุรกรรมทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการ
 • รายละเอียดการชำระเงินและการแจ้งเตือนผลการโอนเงินแบบเรียลไทม์
 • สามารถดูประวัติการทำธุรกรรมได้ทั้งบนแอปพลิเคชันมือถือและบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
 
เงื่อนไขการใช้บริการ
 1. ลูกค้าต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา แบบบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน โดยเป็นบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินหรือชำระค่าสินค้าและบริการ
 2. ลูกค้าต้องสมัครใช้บริการพร้อมเพย์
 3. ลูกค้าที่ต้องสมัครใช้บริการ PayAlert สามารถเลือกใช้บริการได้ 2 รูปแบบ
  - กรณีสมัครใช้บริการผู้รับข้อความ (Receiving) ลูกค้าผู้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคาร
  - กรณีสมัครใช้บริการผู้ส่งข้อความเตือน (Sending) ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายต้องสมัครใช้บริการชำระบิลข้ามธนาคารกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 4. ลูกค้าเลือกลงทะเบียนการใช้บริการสำหรับ "ผู้ส่งข้อความเตือน" หรือ "ผู้รับข้อความ" อย่างใดอย่างหนึ่งได้ หรือเลือกใช้บริการทั้ง "ผู้ส่งข้อความเตือน" และ "ผู้รับข้อความ" ได้
 5. ช่วงเวลาการใช้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.
 6. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเป็นตามประกาศของธนาคาร (ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้บริการ Krungsri PayAlert ธนาคารจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ล่วงหน้าทางเว็บไซต์หรือสาขา หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ Krungsri PayAlert ต่อไปภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าตนเองยอมรับการเรียกเก็บหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว แล้วแต่กรณี)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม / สนใจใช้บริการ
ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจรายย่อย โทร. 02-626-2626

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ