Krungsri Biz Online App

Krungsri Biz Online App

ครบทุกเรื่องการเงิน เพื่อคนทำธุรกิจ สามารถทำรายการ และอนุมัติได้ในแอปเดียว

krungsri biz online app
Maker
ผู้ทำรายการ
krungsri biz online app
Approver
ผู้อนุมัติรายการ
 
krungsri biz online app - โอนเงินโอนเงิน
 • บัญชีตนเองและบุคคลอื่นทั้งในและต่างธนาคาร
 • บัญชีเงินเดือน
 • บัญชีคู่ค้า
 • บัญชีพร้อมเพย์
krungsri biz online app - จ่ายบิลจ่ายบิล
 • ภาษี
 • ค่าสาธารณูปโภค
 • บิลอื่นๆ
krungsri biz online app - จัดการเรื่องเช็คจัดการเรื่องเช็ค
 • สอบถามสถานะเช็ค
 • อายัดเช็ค
krungsri biz online app - บริการอื่นๆบริการอื่นๆ
 • ทำรายการซ้ำได้
 • แจ้งเตือนการอนุมัติรายการแบบ Real time
 • เรียกดูรายการเดินบัญชีได้ทันที
 • ดูรายการย้อนหลังได้
 
krungsri biz online app
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
krungsri biz online app
 

หน้าบริการ Krungsri Biz Online

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Call 0 2626 2626 | Call 1572

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ