Krungsri Blockchain Interledger

Krungsri Blockchain’s interledger

การโอนเงินข้ามประเทศแบบเรียลไทม์ ผ่านช่องทาง Blockchain ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กระบวนการทำงาน
 1. ผู้ที่ต้องการโอนเงินจาก สปป.ลาว มายังไทย สามารถติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเวียงจันทน์ และ สาขาสะหวันนะเขต ในสปป.ลาว เพื่อขอรับบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 2. ผู้ที่ต้องการโอนเงินจากไทย ไปยัง สปป.ลาว สามารถติดต่อศูนย์ธุรกิจต่างประเทศธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อขอรับบริการ

ประโยชน์และสิ่งที่ได้รับ
สำหรับบริษัทผู้ขาย (Customer/Seller)
 • เงินโอนเข้าบัญชีแบบเรียลไทม์
 • สามารถขายของได้เร็วขึ้น
 • ช่วยให้การขนส่งและเงินหมุนเวียนของบริษัทดีขึ้น
สำหรับบริษัทผู้ซื้อ (Supplier/Buyer)
 • ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อสินค้าที่ผันผวน
 • ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน
 • ช่วยทำให้การประมาณค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าได้ดีขึ้น

เงื่อนไขการใช้บริการ
 1. รองรับการโอนด้วยสกุลเงิน
  • USD
  • THB
 2. บัญชีที่ใช้ในการโอนเงิน
  • บัญชี SFCD
  หมายเหตุ เอกสารประกอบการโอนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทบัญชี อ้างอิงข้อกำหนดของ BOT
 3. ช่วงเวลาการใช้บริการ
  จันทร์ – ศุกร์ 08:30 น. – 15:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 4. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
  อ้างอิงตามประกาศธนาคาร
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม / สนใจใช้บริการ
ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 02-626-2626

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ