Krungsri Biz Payment Gateway (E-Payment)

Krungsri Biz Payment

เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ขยายช่องทางการขายสินค้าไปได้ทั่วโลกด้วยบริการรับชำระเงินค่าสินค้า / บริการบนเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Krungsri e-Payment : Experience Security Payment
ดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างมั่นใจ เลือกใช้บริการชำระเงิน Krungsri e-Payment ด้วยเทคโนโลยีการรับชำระเงินระดับโลก ที่มาพร้อมกับระบบป้องกันการทุจริตและเครือข่ายข้อมูลทั่วโลกที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และง่ายต่อการใช้งาน

Global Payment System 1. Global Payment System 
          บริการระดับโลกด้วยมาตรฐาน PCI DSS รองรับ 13 สกุลเงิน
 • บริการ Payment Gateway มาตรฐานโลกมาตรฐาน PCI-DSS
 • รองรับ 13 สกุลเงิน  THB, USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, HKD, SGD, DKK, NOK, SEK และ CNY
 • รับชำระเงินค่าสินค้า/บริการบนเว็บไซต์ของร้านค้า
 • ออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต Visa, MasterCard และ JCB จากทุกสถาบันการเงินทั่วโลก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • รองรับการทำรายการด้วยบัตรที่ลงทะเบียน Verifiedby Visa (VbV), MasterCard SecureCode
Fraud Management 2. Fraud Management
          เปรียบเทียบรายการทุจริตกับฐานข้อมูลบัตรเครดิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • แจ้งข้อมูลทันทีเมื่อเกิดรายการทุจริต
 • เปรียบเทียบข้อมูลการชำระเงินกับฐานข้อมูลของ Visa Fraud Blocking
 • ร้านค้าสามารถเลือกทำการรับ หรือไม่รับรายการที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตของบัตรสูงได้
 • ID Morphing Detection ตรวจสอบชื่อลูกค้า
Reliability 3. Reliability
           การันตี 99.8% Up Time
 • บริการรับชำระเงิน 24 ชั่วโมง ด้วย 99.9% up time
 • มี Server ตั้งอยู่ใน 3 ทวีปทั่วโลก ซึ่งสามารถทำงานทดแทนกันได้ เมื่อ Server ใด Server หนึ่งมีปัญหา
 • ร้านค้า มี User ID & Password เพื่อ Log in ผ่านระบบในการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินของแต่ละรายการ ร้านค้าจะได้รับเงินค่าสินค้า/บริการ ในวันทำการถัดไปทันที
 • ร้านค้าสามารถปรับแต่งรูปแบบของหน้าชำระเงินเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ และเข้ากันได้
Payment Tokenization  4. Payment Tokenization
          สร้างประสบการณ์ใหม่ในการชำระเงิน
 • สร้างประสบการณ์ในการซื้อสินค้า Online ที่ง่ายและรวดเร็ว
 • ระบบเก็บบันทึกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลอีกครั้งในการซื้อสินค้าต่อเนื่อง
 • ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในการป้องกันข้อมูลที่ไม่มีวิธีการใดๆ จะขโมยข้อมูลลูกค้าได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Call 1572
 
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : 5,000 บาท / Merchant ID
 • ค่าธรรมเนียมรายปี : 10,000 บาท และ 25,000 บาทในกรณีที่ใช้บริการระบบการป้องการทุจริตในการใช้บัตรเครดิตเว็บไซต์ (ได้รับการยกเว้นหากร้านค้ามีรายการสรุปยอดขายแล้วเกินกว่า 1,000,000 บาทต่อปี)
 • ค่าธรรมเนียม 3-5% ต่อหนึ่งรายของการทำธุรกรรม
 • ร้านค้าจะต้องมีวงเงินประกันขั้นต่ำที่ต้องฝากไว้ในบัญชีของกิจการที่เปิดไว้อยู่กับธนาคาร (ขั้นต่ำ 200,000 บาท) ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ของร้านค้า อาทิ ประเภทธุรกิจ ลักษณะสินค้าราคา และระยะเวลาดำเนินกิจการ เป็นต้น (ทั้งนี้การกำหนดวงเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับธนาคารจะเห็นสมควร)
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ
 • อนุมัติรายการสั่งซื้อสินค้า / บริการของผู้ซื้อแบบทันที (Real-Time Authorization) และแจ้งผลการทำรายการสั่งซื้อแก่ผู้ซื้อและร้านค้าทันที (Instant Online Confirmation)
 • มีระบบ E-Mail Confirmation เพื่อแจ้งให้ร้านค้าและผู้ซื้อรับทราบถึงผลการทำรายการ
 • รองรับการเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าได้หลายภาษา
 • สรุปปิดยอดขายเพื่อส่งข้อมูลให้ธนาคารได้ทันที รับเงินโอนเข้าบัญชีผู้ขายได้ในวันทำการถัดไป
 • ตรวจสอบผลการทำรายการแบบ Real Time และดูรายละเอียดบัญชีของร้านที่เปิดไว้กับธนาคารผ่านระบบ Online ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถปรับแต่งรูปแบบของหน้าชำระเงินได้เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ และ website ของร้านค้า
 • มั่นใจในความปลอดภัยมาตรฐานสูงสุดด้วยระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล
ขั้นตอนในการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิก
 
E-payment-apply-1.png
เปิดบัญชีเงินฝาก
เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา เพื่อใช้เป็นบัญชีรับเงินของร้านค้า
E-payment-apply-1.png
กรอกแบบฟอร์ม
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครของธนาคาร โดยสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ธนาคาร
E-payment-apply-1.png
นำส่งแบบฟอร์ม
นำส่งแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบ แก่สาขาเจ้าของบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
E-payment-apply-1.png
ธนาคารอนุมัติการสมัคร
ธนาคารอนุมัติการสมัครบริการฯ ให้บริษัท/ร้านค้า
E-payment-apply-1.png
ลงนามทำสัญญา
บริษัท/ร้านค้าลงนาม ทำสัญญาเพื่อขอใช้บริการ Krungsri e-Payment ของธนาคาร
E-payment-apply-1.png
ธนาคารติดต่อร่วมทดสอบระบบ
ธนาคารติดต่อบริษัท/ร้านค้า เพื่อร่วมทดสอบระบบ Krungsri e-Payment
E-payment-apply-1.png
ร้านค้าแจ้งกำหนดเปิดใช้บริการ
บริษัท/ร้านค้าแจ้งธนาคาร ถึงกำหนดพร้อมเปิดใช้บริการ
E-payment-apply-1.png
ธนาคารนำส่ง merchant ID
เมื่อทดสอบแล้วเสร็จ ธนาคาร นำส่ง Merchant ID ชุดใช้งานจริงและ User ID & Password ในการเข้าสู่ระบบ
E-payment-apply-1.png
พร้อมให้บริการ
ระบบ KRUNGSRI e-Payment พร้อมให้บริการ
 
เงื่อนไขและเอกสารประกอบการสมัคร
เงื่อนไขการใช้บริการ
 1. ร้านค้าผู้สมัครจะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 2. เป็นร้านค้าประเภทนิติบุคคล ที่ได้ทำการจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ปี และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีไม่ครบ 1 ปีต้องมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท)
 3. ธุรกิจที่ร้านค้าประกอบต้องเป็นการขายสินค้า/บริการที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม
ตัวอย่าง ประเภทธุรกิจที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม เช่น ธุรกิจขายยาทุกประเภท ธุรกิจขายบุหรี่ ยาเส้น สารเสพติดทุกชนิด ธุรกิจขายสินค้าอบายมุข สื่อลามก อนาจาร ธุรกิจการจัดหาคู่ ธุรกิจ Time Sharing Business ธุรกิจ Cyber Mall ธุรกิจขายอาวุธ ธุรกิจการพนัน เป็นต้น
 1. มีสถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย และมีความน่าเชื่อถือ
 2. ผู้ถือหุ้นต้องมีประวัติการเงินที่ดี
 3. ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการชำระเงิน ร้านค้ายินยอมให้ธนาคารดำเนินการตัดเงินในบัญชีร้านค้าได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า
 4. ร้านค้าจะต้องมีเงินค้ำประกันกับธนาคาร โดยเงินประกันดังกล่าวจะได้รับคืนหลังจากยกเลิกสัญญากับธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป) กรณีชาวต่างชาติ แสดงสำเนาหนังสือเดินทาง และ work permit
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์ ต้องจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาหนังสือรับรองตราประทับบริษัทฯ (บอจ.3)
 4. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT ID) (ภพ.20)
 5. สำเนาหนังสือทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 6. แผนที่ และรูปถ่ายที่ตั้งสถานประกอบการ
**เฉพาะกรณีที่ฝ่ายตรวจสอบทุจริตร้องขอ
 1. พิมพ์ตัวอย่างโฮมเพจของร้านค้า (หน้าแรกของเว็บไซต์)
 2. อากรแสตมป์ 30 บาท
 3. กรณีที่เป็นธุรกิจ Travel Agent ที่จัดนำเที่ยวจะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งออกโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 4. กรณีเป็นธุรกิจที่มีลิขสิทธิ์ ต้องมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
 5. PCI DSS Certificate และ SSL (เฉพาะ Global Merchant เท่านั้น)

หมายเหตุ
 1. เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรา
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ