Krungsri SME Package 2019

Krungsri SME Package ทำธุรกรรมสะดวก รับสิทธิประโยชน์มากมาย

ทำธุรกรรมสะดวก รับสิทธิประโยชน์มากมาย รับเงิน โอนเงิน และชำระค่าสินค้าบริการ ไม่จำกัดจำนวนผ่าน Krungsri Biz Online


สมัครวันนี้ ค่าธรรมเนียมแพ็กเกจรายปีเพียง 3,456 บาท
  • ฟรี สมุคเช็ค 3 เล่ม
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมบริการเรียกเก็บเช็คไม่จำกัดจำนวน
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมบริการ Krungsri Biz SMS
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก Krungsri SME Package
บริการชำระเงิน
สมุดเช็คกรุงศรี 20 ฉบับ/เล่ม (Krungsri Cheque Book) สมุดเช็ค 3 เล่ม
บริการจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านกรุงศรีบิซออนไลน์
(Payroll Service - Krungsri Biz Online)
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
บริการจ่ายเงินภายในธนาคารผ่านกรุงศรีบิซออนไลน์
(Direct Credit Service - Krungsri Biz Online)
บริการโอนเงินพร้อมเพย์ผ่านกรุงศรีบิซออนไลน์
(PromptPay Transfer - Krungsri Biz Online)
บริการโอนเงินต่างธนาคารแบบทันทีผ่านกรุงศรีบิซออนไลน์
(ORFT - Krungsri Biz Online)
บริการโอนเงินข้ามเขตภายในธนาคารผ่านกรุงศรีบิซออนไลน์
(Inter-region Money Transfer - Krungsri Biz Online)
บริการชำระค่าสินค้า บริการ และเติมเงิน ผ่านกรุงศรีบิซออนไลน์
(Bill Payment - Krungsri Biz Online)
บริการเรียกเก็บเงิน
บริการเรียกเก็บเช็ค (Cheque Collection) ยกเว้นค่าธรรมเนียม
บริการแจ้งเตือน
บริการ Krungsri Biz SMS (Transaction Alert 29 บาทต่อเดือน) ยกเว้นค่าธรรมเนียม
สำหรับ 12 เดือนแรก
วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
ข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ Krungsri SME Package
 

หน้าบริการ Krungsri Biz Online
 

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ