บริการสั่งจ่ายศุลกากรทางอินเทอร์เน็ต (Krungsri E-Customs)

สามารถลดขั้นตอนในการผ่านพิธีการศุลกากร โดยสามารถชำระภาษีศุลกากรได้ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกสินค้ามีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ถ้าทุกวันนี้ต้องเสียเวลาและยุ่งยากในการชำระภาษีศุลกากรจนส่งผลให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ

การบริการ
มั่นใจได้ในประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นบริการที่มีระบบการทำงานรองรับกับทางกรมศุลกากร
  • สามารถชำระภาษีกับทางกรมศุลกากรได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ไม่จำกัดจำนวนครั้งและวงเงินในการส่งรายการด่วนต่อวัน
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • ลดขั้นตอนในการผ่านพิธีการศุลกากร
  • ลดต้นทุนในการเดินทางและการจัดเก็บเอกสาร
  • ข้อมูลการนำเข้า-ออก สินค้ามีความปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากมีการเข้ารหัส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Call 1572
 

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ