บริการบริหารเงินสด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้บริการบริหารเงินสดที่ครบวงจร พร้อมช่องทางหลากหลาย เพื่อเสริมกำลังและสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SME
 
Overall Cash Management Products and Services
 
Overall Cash Management Products and Services

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ