ที่สุดแห่งรางวัลเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ

0 Share
0
ที่สุดแห่งรางวัลเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ

Krungsri E-Biz
Best Technology and Operations Bank

3 ปีติดต่อกัน*
 
  • Krungsri Biz Online บริการ Internet Banking เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ
  • Krungsri Biz Mobile Mobile Banking Application สำหรับธุรกิจ
  • Krungsri E-Payment บริการรับชำระเงินเพื่อรองรับธุรกิจ e-commerce และ Supply Chain
  • Krungsri Host to Host บริการเชื่อมต่อระบบธนาคารเข้ากับองค์กร เพื่อการทำธุรกรรมแบบ Real Time
  • Krungsri E-Fund Registrar บริการนายทะเบียนกองทุนอิเล็กทรอนิกส์
  • Krungsri Blockchain’s Interledger บริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบ Real Time

*จาก Asian Banking and Finance: Wholesale Banking Awards 2015-2017

Krungsri E-Biz ...Digital Banking เพื่อคนทำธุรกิจ
 

Call 0 2626 2626 กด 1 กด 0 | www.krungsri.com/ebiz


Back   

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ