บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

1. ประเภทธุรกิจและสินค้า
ประเภทธุรกิจ *
ประเภทสินค้า *
ประเภทสินค้าย่อย 1 *
ประเภทสินค้าย่อย 2 *
2. ช่องทางจัดจำหน่าย (เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง)
2. กรอกข้อมูล ขององค์กร
บริษัท *
 
หมายเลขนิติบุคคล *
ไม่มี
ปีที่ก่อตั้ง *
เว็บไซต์ (ถ้ามี)
ไม่มี
ทุนจดทะเบียน *
ยอดขายเฉลี่ยต่อปี *
จำนวนพนักงาน *
กำลังการผลิต/วัน *
งบการเงิน (หากมีงบการเงินไม่ครบ 3 ปี ให้ใส่ 0) *
รายละเอียดบริษัท *
รายละเอียดสินค้า
ขนาดของสินค้า (ต่อชิ้นเมื่ออยู่ในหีบห่อ) *
ไม่ทราบ
น้ำหนักสินค้า *
ไม่ทราบ
เลขที่เครื่องหมายการค้า *
ไม่มี
อายุการเก็บรักษาของสินค้า *
ไม่ทราบ
ราคาขายปลีก (ในประเทศไทย) *
ไม่ทราบ
ราคาขายปลีก (ในต่างประเทศ) *
ไม่ทราบ
รายละเอียดสินค้า 1 *
ไม่เคยค้าขายกับผู้ซื้อรายใหญ่
รายละเอียดสินค้า 2 *
ไม่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
รูปภาพสินค้า 2 *
ไม่มี ไฟล์ .jpg .gif หรือ .pdf (ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 5MB)
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ *
จังหวัด *
เขต/อำเภอ *
รหัสไปรษณีย์ *
ชื่อผู้ติดต่อ *
นามสกุล *
บัตรประชาชน *
ตำแหน่ง *
นามสกุลผู้ติดต่อสำรอง *
เบอร์ติดต่อ *
โทรศัพท์มือถือ *
แฟ็กซ์ *
ไม่มี
อีเมล *
ไม่มี
เรื่องที่ต้องการคำปรึกษา *
รหัสความปลอดภัย
 Security code
ผู้ประกอบการตกลงและรับทราบว่า
  • ธนาคารมิได้กระทำการในฐานะนายหน้าหรือตัวแทนของผู้ประกอบการและ/หรือบริษัทคู่ค้าแต่อย่างใด
  • การพิจารณาคัดเลือกสินค้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทคู่ค้าแต่ละราย
  • ผู้ประกอบการเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบในสินค้าที่นำเสนอ
  • ผู้ประกอบการตกลงให้ธนาคารนำส่งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้แก่บริษัทคู่ค้าเพื่อพิจารณาคัดเลือกสินค้าของผู้ประกอบการ
  • ผู้ประกอบการตกลงยินยอมให้ธนาคารนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการของธนาคารตามที่เห็นสมควรได้
รับทราบและตกลง

คู่ธุรกิจทางการค้า