บัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

krungsri personal Credit card

ใช้เบิกถอนเงินสด ภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ เครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
 


ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
  • จ่ายชำระคืนสบายๆ ขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดเงินต้นคงค้างบวกดอกเบี้ย (หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท)
  • สะดวกด้วยหลากหลายช่องทางการเบิกถอนเงินสด และชำระเงิน
  • ชำระเงินผ่านตัวแทนให้บริการรับชำระเงิน ใกล้ๆ คุณ

ช่องทางเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร
  • เบิกถอนเงินสด หรือ รับเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้
 
Krungsri Online
Krungsri Online
รายละเอียด
ปิด
รับเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากผ่าน กรุงศรีออนไลน์ (สูงสุด 1 ล้านบาท/วัน)
รับเงิน
ง่าย!
ผ่านกรุงศรีออนไลน์
Krungsri Online
Step 1
สมัครหรือเข้าใช้บริการกรุงศรีออนไลน์ผ่าน www.krungsrionline.com โดยใช้บัตรกรุงศรีเดบิต หรือบัตร Personal Credit
Krungsri Online
Step 2
ระบุข้อมูลบัญชีสินเชื่อ และบัญชีเงินฝากรับโอนสินเชื่อ ตั้ง Username & Password
Krungsri Online
Step 3
รับเงินโอนจากบัญชีสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก
โทร 1572
โอนง่าย... อยู่ที่ไหนก็ได้เงิน แค่โทร 1572
รายละเอียด
ปิด
รับเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากผ่าน โทร 1572
เพียงมีบัตรสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
โอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี
  • โอนได้สูงสุด 1 ล้านบาท* ต่อครั้ง
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอน

6 ขั้นตอนง่ายๆ แค่โทร 1572
กด 1 ภาษาไทย
กด 3 ธุรกรรมสินเชื่อ
กด 2 สินเชื่อบุคคล
กด 2 โอนเงินสินเชื่อ
  • ระบุเลขที่บัญชีสินเชื่อบุคคล หรือเลขที่บัตรเบิกถอนเงินสด 16 หลัก
  • ระบุรหัสประจำตัว 4 หลัก
กด 1 ยืนยันบัญชีรับโอนเงินสินเชื่อ
  • ระบุยอดโอนเงินสินเชื่อ ตามด้วย #
กด 1 ยืนยันการทำรายการโอนเงินสินเชื่อ
ฟรี! SMS แจ้งเตือนเมื่อโอนเงินสำเร็จ • บัญชีรับโอนเงินสินเชื่อต้องเป็นบัญชีเดียวกับบัญชีที่เคยใช้รับโอนเงินก้อนสินเชื่อบุคคลแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนแน่นอนและที่เป็นบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น • วงเงินโอนขั้นต่ำ 100 บาทต่อครั้ง สูงสุด 1,000,000 บาท ต่อครั้ง • สามารถโอนเงินสินเชื่อได้ตามจำนวนวงเงินคงเหลือ ณ เวลาที่ทำรายการ • ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน • หลังทำรายการสำเร็จจะมี SMS แจ้งเตือน ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการทำการเปิดบัญชีสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลไว้กับธนาคาร
ตู้ ATM
ตู้ ATM
รายละเอียด
ปิด
เบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM
  • เบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ได้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด
  • เบิกถอนได้สูงสุด 300,000 บาท/วัน
  • เบิกถอนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้สูงสุด 30,000 บาท/ครั้ง
ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา
ธนาคารกรุงศรี ทุกสาขา
 
 
 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ