สินเชื่อร้านออนไลน์ขายดี...ทางเลือกใหม่ให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้กู้แล้ว

สินเชื่อบุคคลเพื่อผู้ประกอบการร้านค้า

สิ้นสุดทางไม่ได้กู้! สินเชื่อร้านออนไลน์ขายดี (ค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย.) ทางเลือกใหม่ให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ สามารถยื่นกู้สินเชื่อได้ โดยไม่ต้องมีทะเบียนการค้า ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ไม่ว่าขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางไหนก็สามารถมายื่นกู้ได้  

ไม่ต้องมี
ทะเบียนการค้า
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
เป็นประกัน
จะขายของออนไลน์
ช่องทางไหนก็สมัครได้
 

สินเชื่อนี้อยู่ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์ไม่รวมที่ดินต่ำกว่า 5 ล้านบาท และต้องการขยายธุรกิจเพื่อเติบโต ให้ไม่พลาดโอกาสในการขยายกิจการด้วยสินเชื่อวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาท โดยมี บสย. ค้ำประกันให้เต็มจำนวนวงเงิน

ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์
  • สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 60,000 บาท สูงสุด 200,000 บาท (ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน)
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 36 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
  • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ทุกวงเงิน

หมายเหตุ : ระยะเวลาสิ้นสุดการขอสินเชื่อ ภายในเดือน มิ.ย. 63

 
สนใจสมัคร

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ