ลูกค้าบุคคล ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สินเชื่อบุคคล ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN สำหรับลูกค้าทั่วไป

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN สำหรับลูกค้าทั่วไป

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
เพื่อแนะนำสินเชื่อ
ยื่นกู้สินเชื่อ Krungsri iFIN ด้วยตนเองผ่านมือถือ ง่ายๆ มีบัญชีธนาคารไหนก็ยื่นกู้ได้ สะดวก ทุกที่ทุกเวลา รับเงินก้อนใหญ่ ไม่ต้องค้ำ ขั้นตอนการสมัคร ง่ายๆ ดังนี้
 
1.1 ขั้นตอนการสมัคร
วิธีการสมัครสินเชื่อผ่านมือถือง่ายๆ แค่กรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่สามารถทำเสร็จสามารถทำการสมัครต่อตามวิธีการในข้อ 1.2 ขั้นตอนการติดตามสถานะใบสมัคร/ทำการสมัครต่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (30วัน)
 
KMA
1. กดปุ่ม"สมัครสินเชื่อ"
เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัคร
KMA
2. เลือกอาชีพ และระบุรายได้ของ
คุณ เพื่อคำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
KMA
3. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของสินเชื่อ
ตามความต้องการแล้วกดปุ่ม
"สมัครสินเชื่อ"
KMA
4. ศึกษาขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ
และกดปุ่ม"ถัดไป"
KMA
5. อ่านรายละเอียดและยอมรับ
ข้อตกลงในการใช้บริการ แล้วกดปุ่ม
"ถัดไป"
KMA
6.ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อ
ใช้สมัคร แล้วกด "ขอรหัส OTP"
KMA
7. ระบุรหัส OTP ที่ส่ง มาทาง SMS
แล้วกด "ยืนยันรหัส OTP"
KMA
8. กดปุ่ม "กล้องถ่ายรูป" เพื่อสแกน
บัตรประชาชนและให้ระบบกรอก
ข้อมูลบัตรประชาชนโดยอัตโนมัติ
หรือเลือกกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
KMA
9. หน้าจอจะเปิดกล้องถ่ายรูป
วางบัตรประชาชน ให้อยู่ตรงกลาง
เห็นข้อมูลชัดเจน แล้วกดปุ่ม ถ่ายรูป
KMA
10. ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่มยืนยัน
KMA
11. กรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูล
บุคคลอ้างอิงให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม
"ถัดไป"
KMA
12. กรอกข้อมูลที่อยู่ตามที่ระบุ
ให้ครบถ้วนและเลือกที่อยู่จัดส่ง
เอกสารแล้วกดปุ่ม"ถัดไป"
KMA
13. กรอกข้อมูลรายได้,
ข้อมูลการทำงานให้ครบถ้วน
แล้วกดปุ่ม "ถัดไป"
KMA
14. กรอกข้อมูลสินเชื่อ, ข้อมูลบัญชี
สินเชื่อให้ครบถ้วนและเลือกวิธีการ
ชำระสินเชื่อ แล้วกดปุ่ม "ถัดไป"
KMA
15. เริ่มการอัปโหลดเอกสารโดยกด
"กล้องถ่ายรูป" และสามารถดู
รายละเอียดของเอกสาร โดยกดปุ่ม “?”
KMA
16. อัปโหลดเอกสารให้ครบตามที่
ระบุไว้ แล้วกดปุ่ม "ถัดไป"
KMA
17. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
ใบสมัคร และสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยกดปุ่ม “ดินสอ”
KMA
18. การสมัครสำเร็จ กดปุ่ม
"กลับสู่หน้าหลัก"
เพื่อออกจากระบบ

1.2 ขั้นตอนการติดตามสถานะใบสมัคร/ทำการสมัครต่อ

 
KMA
1. กดปุ่ม"ตรวจสอบสถานะ หรือ
อัปโหลดเอกสารเพิ่ม"เพื่อเข้าสู่ระบบ
KMA
2. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เคย
ทำการสมัครไว้ในระบบ แล้วกดปุ่ม
“ขอรหัส OTP”
KMA
3. ระบุรหัส OTP ที่ส่งมาทาง SMS
แล้วกด “ยืนยันรหัส OTP”
KMA
4. ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
ที่เคยทำการสมัครไว้ในระบบ แล้ว
กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่หน้า
แสดงสถานะใบสมัคร
KMA
5. ระบบแสดงสถานะใบสมัครของคุณ
หากต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
กดปุ่ม “รายละเอียด” เพื่ออัปโหลด
เอกสาร
KMA
6. อัปโหลดเอกสารโดยกด
“กล้องถ่ายรูป” และสามารถดู
รายละเอียดของเอกสาร โดยกดปุ่ม “?”
KMA
7. อัปโหลดเอกสารให้ครบตามที่
ระบุไว้ แล้วกดปุ่ม “อัปโหลดเอกสาร”
KMA
8. ส่งเอกสารสำเร็จ กดปุ่ม
“กลับสู่หน้าหลัก”
เพื่อออกจากระบบ
*กรณีทำการสมัครต่อ-ระบบจะแสดงหน้าที่คุณทำการสมัครค้างไว้อยู่ให้ จากนั้นคุณสามารถทำการสมัครต่อได้

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ