สนใจสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ *
นามสกุล *
เลขบัตรประชาชน *
โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์
อาชีพ *
รายได้ต่อเดือน *

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
  • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
    • พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
    • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
  • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
โปรโมชั่นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลกรุงศรี ฟรี กระเป๋าเดินทาง
สมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN รับฟรี กระเป๋าเดินทาง