สนใจสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ *
นามสกุล *
เลขบัตรประชาชน *
โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์
อาชีพ *
รายได้ต่อเดือน *
ท่านตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์มือถือข้างต้น

โปรโมชั่นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลกรุงศรี ฟรี กระเป๋าเดินทาง
ยื่นกู้ง่ายผ่าน KMA
แถมดอกถูกกว่าปกติ 3%  
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
  • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
    • พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
    • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
  • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน