สนใจสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ *
นามสกุล *
เลขบัตรประชาชน *
โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์
อาชีพ *
รายได้ต่อเดือน *
ท่านตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์มือถือข้างต้น

โปรโมชั่นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลกรุงศรี ฟรี กระเป๋าเดินทาง
ยื่นกู้ง่ายผ่าน KMA
แถมดอกถูกกว่าปกติ 3%  
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
  • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
    • พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
    • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
  • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

ลักษณะเด่นของสินเชื่อบุคคลออนไลน์

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1 ล้านบาท*วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือ สูงสุด 1 ล้านบาท*
ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ทุกวงเงินดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก ทุกวงเงิน
สมัครเพียงครั้งเดียวมีวงเงินใช้ตลอดไปสมัครเพียงครั้งเดียว มีวงเงินใช้ตลอดไป
รับเงินก้อนใหญ่ผ่อนจ่ายสบายสูงสุด60 เดือนรับเงินก้อนใหญ่ เลือกผ่อนจ่ายสบาย ตั้งแต่ 12-60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ "พนักงาน"

9.99% 3 เดือนแรก*
สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือน
ผ่านธนาคารกรุงศรี
10.99% 12 เดือนแรก*
สำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ "เจ้าของกิจการ"

12.99% 12 เดือนแรก*
สำหรับเจ้าของกิจการที่มี
คุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด
 

*• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อตามรายได้และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท* สำหรับพนักงานบริษัทและสำหรับเจ้าของกิจการ • ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคาร  
 
 
สิทธิประโยชน์ของการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร
*เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
อัตราดอกเบี้ย
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ