สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

เพียงขอสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล โดยกรอกข้อมูลผ่านช่องทาง www.krungsri.com

 

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือ สูงสุด 2 ล้านบาท*
ดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก ทุกวงเงิน
สมัครเพียงครั้งเดียว มีวงเงินใช้ตลอดไป
รับเงินก้อนใหญ่ ผ่อนจ่ายสบายสูงสุด 60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ "พนักงาน"

 
9.99% 3 เดือนแรก*
สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือน
ผ่านธนาคารกรุงศรี
10.99% 12 เดือนแรก*
สำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ธนาคารกำหนด
 
 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ "เจ้าของกิจการ"

 
12.99% 12 เดือนแรก*
สำหรับเจ้าของกิจการที่มี
คุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด
 
 
 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ "ลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์กรุงศรี และมีแอพ KMA"

Krungsri ifiin
 
 
สิทธิประโยชน์
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร
*เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
อัตราดอกเบี้ย
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ