สินเชื่อบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่ง


ลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ ที่มีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้ และมีการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดสินเชื่อผ่านบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว รับสิทธิชำระดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงถึง 50%  ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องจ่ายตามปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝาก กล่าวคือยอดเงินฝากที่สามารถนำมาคำนวณเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 50% ของยอดเงินต้นคงค้าง ณ สิ้นวัน


สมัครสินเชื่อบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่ง

สมัครสินเชื่อบ้าน
หรือ

สนใจสินเชื่อบ้าน

ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
หมายเลขบัตรประชาชน*
ประเภทสินเชื่อ*
จังหวัด*

ใหม่ ! สินเชื่อบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่ง ไม่ต้องโปะ เงินกู้หมดเร็ว


ลักษณะเด่นของบริการ
   1. รับสิทธิลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด 50% ตลอดอายุสัญญา
   2. รับประโยชน์จากเงินออมมากกว่าเดิม เพราะเงินออมช่วยลดดอกเบี้ยเงินกู้ได้ ยอดเงินออมยิ่งมาก ดอกเบี้ยเงินกู้ยิ่งลดลง
   3. ลูกค้าสามารถฝาก-ถอนเงินได้ทุกเมื่อ และยังได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามปกติ

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ (ยกเว้นรีไฟแนนซ์)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ
  1. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ซื้อใหม่/ซื้อมือสอง/ปลูกสร้าง)
  2. สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์
     ไม่รวม สินเชื่อเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) และสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

คุณสมบัติผู้กู้
  1. ลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
  2. ลูกค้าสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ ที่มีวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
  1. ผู้กู้มีบัญชีออมทรัพย์จัดให้ ซึ่งเป็นบัญชีที่มีสถานะปกติและสามารถเบิกถอนได้ทั้งจำนวน ในกรณีที่บัญชีเงินฝากถูกอายัดหรือติดภาระค้ำประกันสินเชื่อ(ทั้งหมดหรือบางส่วน) จะไม่ถูกนำไปคำนวณเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้จนกว่าจะกลับมาสู่สถานะปกติแล้วเท่านั้น โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากต้องตรงกับชื่อของผู้กู้ ในกรณีที่มีผู้กู้หลายคนอย่างน้อยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากต้องตรงกับชื่อผู้กู้คนใดคนหนึ่ง 
  2. ผู้กู้สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดสินเชื่อบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่ง ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าว
  3. จำกัดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 บัญชี ต่อการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดสินเชื่อบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่ง 1 บัญชีเท่านั้น
  4. ลูกค้าสามารถมีบัญชีสินเชื่อบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่งได้หลายบัญชีในคราวเดียว ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดสินเชื่อบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่งจากบัญชีออมทรัพย์จัดให้ เพียง 1 บัญชีต่อ 1 บัญชีสินเชื่อบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่งเท่านั้น
  5. สงวนสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่งได้เฉพาะผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น ไม่รวมถึงบัญชีเงินกู้เพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) และสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช
 
ช่องทางการสมัคร
  • สมัครได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันทำการ) ที่ตั้งสาขา
  • ติดต่อทีมสินเชื่อบ้านกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 1572
  • กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิก
 
 

 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ