สินเชื่อบ้านกรุงศรี สำหรับลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ

สินเชื่อบ้านกรุงศรี สำหรับลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ

ลักษณะเด่นของบริการ
  • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
พิเศษ รับเพิ่ม ชุดช้อนส้อม ZWELLING จำนวน 16 ชิ้น มูลค่า 5,200 บาท สำหรับลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ยื่นขอสื่นเชื่อบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่งและเบิกรับเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป โดยต้องยื่นขอสินเชื่อภายใน 31 ต.ค. 63 เงื่อนไขคลิก

คุณสมบัติผู้กู้
  • มีสถานะเป็นลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ (กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ เป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลที่มียอดรวมเงินฝาก/เงินลงทุนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก)
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
  • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ ซึ่งสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้
 
ช่องทางการสมัคร
  • สมัครได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันทำการ) ที่ตั้งสาขา
  • ติดต่อทีมสินเชื่อบ้านกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 1572
 

 

 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ