สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์

Krungsri Home Refinance

ย้ายแล้ว...เหลือค่าดอกเบี้ยมาทำอะไรได้ตั้งเยอะ

ประหยัดกว่า...
พร้อมรับดอกเบี้ยต่ำ

0.5% ต่อปี นาน 1 ปี

ฟรี! ค่าจดจำนอง ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน

คุณรู้หรือไม่ว่า...
รีไฟแนนซ์แล้ว ประหยัดเงินเท่าไหร่?

 
ตัวอย่างการคำนวณ เมื่อรีไฟแนนซ์มาที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ยอดเงินกู้คงเหลือ(บาท) ระยะเวลาการกู้(ปี) ผ่อนชำระเดือนละ(บาท)a ประหยัดค่าดอกเบี้ยจ่ายตลอด
สัญญาได้ทั้งสิ้น(บาท)b
3,000,000 10 33,900 328,193.21
15 25,900 497,043.09
20 22,200 693,217.22
25 20,000 933,437.72
ตัวอย่างการคำนวณ
เมื่อรีไฟแนนซ์มาที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ยอดเงินกู้คงเหลือ(บาท) : 3,000,000
ระยะเวลาการกู้(ปี) : 10
ผ่อนชำระเดือนละ(บาท)a : 33,900
ประหยัดค่าดอกเบี้ยจ่ายตลอดสัญญาได้ทั้งสิ้น(บาท)b : 328,193.21
 
ยอดเงินกู้คงเหลือ(บาท) : 3,000,000
ระยะเวลาการกู้(ปี) : 15
ผ่อนชำระเดือนละ(บาท)a : 25,900
ประหยัดค่าดอกเบี้ยจ่ายตลอดสัญญาได้ทั้งสิ้น(บาท)b : 497,043.09
 
ยอดเงินกู้คงเหลือ(บาท) : 3,000,000
ระยะเวลาการกู้(ปี) : 20
ผ่อนชำระเดือนละ(บาท)a : 22,200
ประหยัดค่าดอกเบี้ยจ่ายตลอดสัญญาได้ทั้งสิ้น(บาท)b : 693,217.22
 
ยอดเงินกู้คงเหลือ(บาท) : 3,000,000
ระยะเวลาการกู้(ปี) : 25
ผ่อนชำระเดือนละ(บาท)a : 20,000
ประหยัดค่าดอกเบี้ยจ่ายตลอดสัญญาได้ทั้งสิ้น(บาท)b : 933,437.72
 
 
 1. คำนวณจากการผ่อนสินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1 คงที่ 2.90% ต่อปี, ปีที่ 2 คงที่ 3.90% ต่อปี, ปีที่ 3 คงที่ 4.90% ต่อปี หลังจากนั้น MRR – 2.35% ต่อปี
 2. คำนวณเปรียบเทียบกับการผ่อนสินเชื่อบ้านอยู่กับธนาคารอื่น ด้วยยอดเงินกู้คงเหลือ 3,000,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี และมีค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนเท่ากันกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะเด่นของบริการ
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้คุณประหยัดมากขึ้น
 • ได้วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
 • มีวงเงินเหลือ กู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชsm ได้
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

คุณสมบัติผู้กู้
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี  (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

ช่องทางการสมัคร
 • สมัครได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันทำการ) ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อทีมสินเชื่อบ้านกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 1572
 
 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ