สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์

Krungsri Home Refinance

ย้ายแล้ว...เหลือค่าดอกเบี้ยมาทำอะไรได้ตั้งเยอะ

ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน

ลักษณะเด่นของบริการ
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้คุณประหยัดมากขึ้น
  • ได้วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
  • มีวงเงินเหลือ กู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชsm ได้
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

คุณสมบัติผู้กู้
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
  • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี  (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

ช่องทางการสมัคร
  • สมัครได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันทำการ) ที่ตั้งสาขา
  • ติดต่อทีมสินเชื่อบ้านกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 1572
 

คุณรู้หรือไม่ว่า... รีไฟแนนซ์แล้ว ประหยัดเงินได้เท่าไร?

ตัวอย่างการคำนวณ เมื่อรีไฟแนนซ์มาที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ยอดเงินกู้คงเหลือ (บาท) ระยะเวลาการกู้ (ปี) ผ่อนaเดือนละ(บาท) ประหยัดbค่าดอกเบี้ยจ่าย
ตลอดสัญญาได้ทั้งสิ้น(บาท)
3,000,000
10 32,200 398,194.66
15 24,200 723,187.15
20 20,300 1,167,986.04
25 18,000 1,778,124.02
a  คำนวณจากการผ่อนสินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.95% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
b  คำนวณเปรียบเทียบกับการผ่อนสินเชื่อบ้านอยู่กับธนาคารอื่น ด้วยยอดเงินกู้คงเหลือ 3,000,000 บาท ใน 
    อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี และมีค่างวดผ่อนชำระต่อเดือน เท่ากันกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ