การลงทุน

การลงทุนสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการผลกำไรในการลงทุน โดยธนาคารกรุงศรีมีให้บริการด้านกองทุน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และยังมีบริการให้คำแนะนำในการลงทุน
 
ตราสารหนี้
 
ตราสารทุน
วางแผนทางการเงิน
 
วางแผนทางการเงิน
สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
 
สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ