ปลอดภัยกว่า ด้วยเทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้า

พร้อมให้บริการเปิดบัญชีด้วยเทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้าแล้วที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ป้องกันมัจฉาชีพสวมรอยเปิดบัญชี
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
สะดวก ง่ายขึ้นในการพิสูจน์ตัวตน
เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้าเป็นโครงการทดสอบ (Regulatory SandBox) เฉพาะสาขาที่เข้าร่วมโครงการ
การเปิดบัญชีเป็นไปตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กำหนด
เทคโนโลยีการเปรียบเทียบใบหน้า คือ
เทคโนโลยีการเปรียบเทียบใบหน้า ถือเป็น Biometric Technology ประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาช่วยในการระบุตัวตนของบุคคลได้ โดยการเปรียบเทียบภาพใบหน้า ณ ขณะหนึ่ง กับภาพใบหน้าที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น การเปรียบเทียบภาพถ่ายขณะที่เปิดบัญชี กับภาพถ่ายที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลของกรมการปกครองที่เก็บไว้ในชิปบนบัตรประชาชน เป็นต้น
 
ทำไมต้องใช้เทคโนโลยีการเปรียบเทียบใบหน้าในการเปิดบัญชี
ธนาคารนำเทคโนโลยีการเปรียบเทียบใบหน้ามาใช้ประกอบการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า สามารถช่วยป้องกันลูกค้าจากการถูกมิจฉาชีพสวมรอยเปิดบัญชี และในอนาคตธนาคารสามารถต่อยอดการใช้เทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการพิสูจน์ตัวตนในการทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ กับธนาคาร ทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้ายิ่งขึ้น
 
เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้า เชื่อถือได้?
เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้าที่ธนาคารนำมาใช้เป็นเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้งานอยู่แล้วในต่างประเทศ
 
สาขาที่ให้บริการ
ใช้บริการได้เฉพาะที่สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่เข้าร่วมโครงการทดสอบ Regulatory SandBox

 

Q & A
 
 

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ