ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ

Krungsri NDID
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
มีแต่ได้ ออนไลน์
 • ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
 • พิเศษ! เบิกถอนเงินฟรี ไม่จำกัด จำนวนครั้ง วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

วิธีการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์

Generic placeholder image
ดาวน์โหลด Krungsri Mobile Application (KMA)
กรณีที่ยังไม่เคยดาวน์โหลด
Krungsri NDID

ดาวน์โหลด และ ลงทะเบียน KMA
ด้วยระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

Generic placeholder image
Generic placeholder image

มีแอป KMA

สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มี KMA อยู่แล้ว เลือกเมนู “เปิดบัญชีออนไลน์” บนเมนูหลัก

Generic placeholder image

ไม่มีแอป KMA

สำหรับลูกค้าที่เพิ่งดาวน์โหลด KMA เลือก “เปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ออนไลน์” บนหน้าแรก

Generic placeholder image
การเปิดบัญชีออนไลน์ลูกค้าต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนเพื่อทำการเปิดบัญชี
ปัจจุบันลูกค้าสามารถทำการยืนยันตัวตนได้ 2 ช่องทาง
Krungsri NDID

1. ช่องทาง National Digital ID-NDID

Krungsri NDID
Krungsri NDID

2. ช่องทาง Krungsri i-CONFIRM

Krungsri NDID

การยืนยันตัวตนสำหรับเปิดบัญชีผ่านแอพ

National Digital ID (NDID)

Krungsri NDID

คือแพลตฟอร์มยืนยันตัวตนของประเทศที่ให้คุณใช้
โมบายแอพของธนาคารที่ร่วมโครงการเป็นเครื่องยืนยันตัวตนในการสมัครผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

คุณสมบัติของลูกค้า

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 – 70 ปี

 • เคยบันทึกภาพใบหน้าไว้กับธนาคารที่จะเลือกใช้เป็นเครื่องยืนยันตัวตน

 • มีโมบายแอพของธนาคารที่จะเลือกใช้ยืนยันตัวตน

บริการ Krungsri i-CONFIRM

Krungsri NDID

คือ จุดให้บริการยืนยันตัวตนของธนาคารกรุงศรี เพื่อใช้ในการสมัครผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

อยู่ภายใต้การทดสอบ Own Sandbox ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

คุณสมบัติของลูกค้า

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 – 70 ปี

เมื่อทำการเปิดบัญชีผ่านแอพเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ Email แจ้งรายละเอียดของการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ สาขาที่เปิดระบบตั้งค่าพื้นฐานให้เป็น สำนักพระราม 3

เมื่อทำการเปิดบัญชีผ่านแอพเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ Email แจ้งรายละเอียดของการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ สาขาที่เปิดระบบตั้งค่าพื้นฐานให้เป็น สำนักพระราม 3

1. บัญชีเงินฝากออนไลน์ แตกต่างบัญชีเงินฝากทั่วไปอย่างไร

บัญชีเงินฝากประเภทออนไลน์ จะเป็นเงินฝากที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก ซึ่งลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ฝากเงิน

 • เพียงฝากเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง

 • ฝากเงินผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ

ถอน-โอนเงิน

 • ถอนเงินด้วยการโอนเงินไปยังบัญชีอื่นไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • ถอนเงินผ่านตู้ ATM กรุงศรีฯ ด้วยฟีเจอร์ “กดเงินไม่ใช้บัตร”บน KMA

จ่ายเงิน

 • จ่ายเงินผ่านเมนู “จ่ายบิล” หรือ “จ่ายด้วย QR”

 • จ่ายเงินด้วยการสมัคร “หักบัญชีอัตโนมัติ” เพื่อจ่ายบิลทุกเดือน

ต้องดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ให้เสร็จภายใน 7 วัน หากไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าต้องดำเนินการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ต้น

ลูกค้าจะเห็น “บัญชีมีแต่ได้ ออนไลน์” แสดงในหน้า “แสดงบัญชีทั้งหมด” บน KMA และจะได้รับข้อความยืนยันผ่านทางอีเมล

ลูกค้าสามารถทำรายการเปิดบัญชีผ่านแอพบน KMA ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00-21.00 น.

1. ชื่อการทดสอบ

การทดสอบการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) สำหรับการเปิดบัญชีเงินฝาก

การยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID เป็น ‘ทางเลือก’ ให้แก่ผู้ใช้บริการในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางดิจิทัล ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการใช้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางมาแสดงตนที่สาขา ลดการกรอกข้อมูล และลดการใช้ประมาณเอกสารกระดาษ

ช่วยยกระดับการทำธุรกรรมเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และมีความปลอดภัยสูงกว่าการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ใช้บริการสามารถต่อยอดการยืนยันตัวตนไปยังการสมัครใช้บริการอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต เช่น การเปิดบัญชีหลักทรัพย์ออนไลน์ การสมัครประกัน เป็นต้น

ในระยะแรก (ตั้งแต่ 6 ก.พ. 63 เป็นต้นไป) ธนาคารที่ทดสอบมีทั้งหมด 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

ธนาคารอื่นจะทยอยทดสอบตามความพร้อมของแต่ละธนาคาร

ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีหรือยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID

NDID เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลทำได้เมื่อผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม (Consent) โดยจะไม่มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ที่แพลตฟอร์ม แต่ข้อมูลจะเก็บแบบกระจายศูนย์ภายใต้ธนาคารที่ให้บริการ

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ NDID จะไม่สามารถเห็นและเข้าถึงข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการได้

ธนาคารให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลจะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่แน่นหนารัดกุม และจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเท่านั้น

1. สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ โดยยืนยันตัวตนผ่าน i-CONFIRM มีอะไรบ้าง

บัตรประชาชน และ QR Code ที่ได้รับผ่าน KMA

สาขาธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศ และ 12 สาขากรุงศรีออโต้ โดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียดสถานที่จุดบริการ กรุงศรี i-CONFIRM ได้ คลิก

ดำเนินการเปิดบัญชีต่อบน KMA จนสำเร็จ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

ลูกค้าต้องไปยืนยันตัวตนและเปิดบัญชีผ่านแอพให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด โดยตรวจสอบได้จากข้อความบนหน้า QR Code ที่ลูกค้าได้รับ โดยข้อความจะระบุว่า “โปรดทำการยืนยันตัวตนและเปิดบัญชีให้สำเร็จภายในวันที่ xx เวลา xx”

ลูกค้าต้องดำเนินการเปิดบัญชีใหม่

กรณีที่ต้องการหา QR Code หรือ QR Code ไม่แสดงขึ้นบน KMA ให้ลูกค้ากดเลือกที่ “เมนูเปิดบัญชี” ระบบจะแจ้งว่ามีใบคำขอที่ได้บันทึกไว้ จากนั้นเลือก “ทำรายการต่อ” ระบบจะส่งข้อความรหัส OTP มายังมือถือของท่าน ให้ท่านกรอกรหัสดังกล่าว จากนั้น QR Code จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ KMA