เงินฝากประจำ Step up 9 เดือน

เงินฝากประจำ Step up 9 เดือน

เงินฝาก Step up 9 เดือน ดอกเบี้ยดีไม่มีตก

เงินฝากประจำ Step up 9 เดือน

  • รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกช่วงการฝาก 1.70% เป็นต้นไป
    (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝาก 1.45% ต่อปี)
  • รับดอกเบี้ยทุกเดือน

7 ก.ค. 60 เป็นต้นไป
 

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ