เงินฝากประจำออมเพื่อลูก (ประจำรายเดือนปลอดภาษี)

เงินฝากประจำออมเพื่อลูก (ประจำรายเดือนปลอดภาษี) - ธนาคารกรุงศรี

ออมเพื่ออนาคตของคนที่คุณรักให้ก้าวไกล ได้มากกว่า ด้วยเงินฝากประจำรายเดือนปลอดภาษีสำหรับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

มีระยะเวลาการฝากให้เลือก
  • 24 เดือน เงินฝากสูงสุดต่อเดือน ไม่เกิน 25,000 บาท
  • 36 เดือน เงินฝากสูงสุดต่อเดือน ไม่เกิน 16,000 บาท
ลูกค้า 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี

หมายเหตุ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเป็นไปตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนด

ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ