เงินฝากประจำปลอดภาษี

เงินฝากประจำปลอดภาษี

ปลอดภาษีปลอดภาษี
ดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยสูง
ฝากขั้นต่ำ เพียง 1 พันบาทฝากขั้นต่ำ
เพียง 1 พันบาท
สะดวก
ตั้งโอนอัตโนมัติ
ผ่าน KMA
 
เงินฝากประจำที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นออมเงิน หรือสร้างวินัยการออม เพื่อเป้าหมายคือเงินก้อนในอนาคต โดยเป็นการทยอยฝากเงินเป็นรายเดือน ขั้นต่ำเพียงเดือนละ 1,000 บาท เมื่อครบกำหนดดอกเบี้ยที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี ฝากง่ายๆ ผ่านทุกช่องทาง หรือตั้งโอนอัตโนมัติผ่าน KMA เพื่อให้ไม่พลาดการออมเงินอย่างมีวินัย

รายละเอียดบัญชี

  • ง่ายๆ แค่ฝากเงินจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่เปิดบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 24 เดือน และ 36 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดา
  • เริ่มต้นฝากเพียงเดือนละ 1,000 บาท
  • สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน) หรือสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาท (สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน)
  • ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี
  • เพิ่มความสะดวกสบายในการฝากเงิน ด้วยบริการตั้งโอนเงินล่วงหน้าผ่าน KMA (Krungsri Mobile Application) หรือบริการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝาก (Standing Instruction)
  • ผ่อนผันการขาดฝากไม่เกิน 2 งวด ตลอดระยะเวลาการฝาก

อัตราดอกเบี้ย
  • 1.30% สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
  • 1.25% สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน เท่ากับเงินฝากประจำ 24 เดือน บวกเพิ่ม 0.80%
และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน เท่ากับเงินฝากประจำ 36 เดือน บวกเพิ่ม 0.50%
อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อยู่ ณ วันที่ฝากเงินในแต่ละงวด
 
 
 
ขั้นตอนการโอนเงินล่วงหน้า ผ่าน Krungsri Mobile App
 

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ