บัญชีฝากประจำทั่วไป

เป็นการออมเงินที่ได้ผลตอบแทนสูง โดยมีระยะเวลากำหนดที่ให้คุณเลือกได้ตามความเหมาะสม เริ่มจาก 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน

 


โปรโมชั่นพิเศษ

รับดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี
กับเงินฝากประจำ Step up 8 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

เมื่อถึงเวลาที่ตกลงกันไว้จึงสามารถถอนเงินออกได้พร้อมดอกเบี้ย หรือถ้าคุณยังไม่ต้องการใช้เงิน คุณก็สามารถนำเงินต้นและดอกเบี้ยฝากทบต่อไป หรือจะถอนแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวโดยนำเงินต้นฝากต่อไปได้อีก วิธีนี้ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องทำอย่างไรบ้าง?
คุณสามารถขอเปิดบัญชีได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท เราจะเปิดบัญชีให้คุณพร้อมกับมอบสมุดบัญชีให้คุณ 1 เล่ม สำหรับใช้ฝากและถอนเงินตามเวลาที่กำหนด

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
เมื่อมีบัญชีเงินฝากประจำ นอกจากคุณจะได้รับดอกเบี้ยสูงแล้ว คุณยังสามารถใช้เงินในบัญชีของคุณเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อต่างๆ จากธนาคารได้อีกด้วย


เริ่มต้นการออมและการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น