บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยสูง

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ออมทรัพย์พิเศษ กรุงศรี Step Savings

หากคุณกำลังมองหาบัญชีฝากประจำดอกเบี้ยสูง อีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดี ได้แก่ กรุงศรี Step Savings ที่จะช่วยให้คุณออมเงินไปพร้อมๆ กับการรับดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอัตราที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
 • ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
 • เบิกถอน / โอนเงินได้ 2 ครั้งต่อเดือน ไม่จำกัดวงเงิน
 • สะดวก ฝาก / ถอนเงินได้หลายช่องทางทั้ง ATM, Online Channel และสาขาธนาคารทั่วประเทศ
 • ไม่กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด
 
คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง กรุงศรี Step Savings
 • บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 
การเปิดบัญชีฝากเงินดอกเบี้ยสูง
 • จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชีร่วม, บัญชี “เพื่อ” และบัญชี “โดย”
 
ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน
เบิกถอน / โอนเงินตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการ เบิกถอน  / โอนเงินครั้งละ 500 บาท
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทของธนาคาร รับสิทธิประโยชน์ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคาร โอนเงินพร้อมเพย์ โอนเงินข้ามเขต ชำระค่าสินค้าและบริการ และการเติมเงิน เมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Digital ได้แก่ Krungsri Mobile App (KMA), Krungsri Online (KOL) และ Krungsri BIZ Online (KBOL)
 • สำหรับบัญชีออมทรัพย์พิเศษ กรุงศรี Step Savings มีเงื่อนไขฟรีค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/โอนเงิน 2 ครั้งแรกในแต่ละเดือน การถอนเงิน/โอนเงินตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป คิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/โอนเงินตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามปกติ
 
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะทำการประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ณ สำนักงาน / สาขาของธนาคาร หรือ www.krungsri.com

หากลูกค้าท่านใดต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีออมเงินดอกเบี้ยสูง กรุงศรี Step Savings สามารถติดต่อเรามาได้ที่ฮอตไลน์ 1572 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ